Beroep Operator energieproductiebedrijf

 • Shutterstock.com
  Operator energieproductiebedrijf

Operators van energiecentrales onderhouden en exploiteren de apparatuur in energiecentrales en andere energieproductiecentrales. Ze herstellen storingen, bedienen machines rechtstreeks of vanuit een controlekamer en behandelen materialen die betrekking hebben op elektriciteitsproductie met inachtneming van veiligheids- en milieuprocedures. Ze verzorgen de interactie tussen elektrische energievoorzieningen en zorgen voor een veilige distributie.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Conventioneel / Realistisch

Taken operator energieproductiebedrijf

 • Controleert en houdt toezicht op boilers, turbines, generators en hulpinstallaties in energiecentrales.
 • Controleert de opgewekte elektriciteit vanuit een centraal punt door de bediening en controle van kleppen, knoppen en meters.
 • Controleert processen en uitrusting voor het omgaan met afvalproducten.
 • Coördineert en plant de energieladingen en lijnspanning.
 • Stelt rapporten en verslagen op, bijvoorbeeld van het functioneren van de installatie, instrument aflezingen en schakeloperaties.
 • Controleert en onderhoudt hulpinstallaties zoals pompen, ventilatoren, compressoren, koelers, filters, etc., om water, brandstof, smeermiddelen, zuurstof, hulpstroom, etc. te leveren.
 • Reinigt en smeert uitrusting zoals generatoren, turbines, pompen en compressoren.
 • Communiceert met systeemoperatoren, bijvoorbeeld om de transmissielading en -frequentie te regelen en te coördineren.
 • Start en stopt generatoren en sluit ze aan en af van de circuits.
 • Reageert op noodgevallen zoals vuur of omgevingsrisico's.

Gerelateerde beroepen nutsbedrijven

 • Ingenieur elektriciteit (hbo)
 • Meewerkend voorman nutsbedrijf
 • Meteropnemer nutsbedrijven
 • Procesoperator afvalwaterverwerking
 • Procesoperator drinkwaterbehandeling
 • Waterputten boorder

Kennis

 • Veiligheidsvoorschriften voor elektriciteit
 • Elektrische generatoren
 • Mechanica
 • Elektrische stroom
 • Elektriciteit
 • Automatiseringstechnologie

Vaardigheden

 • Reageren op stroomvoorzieningstoringen
 • Elektrische generatoren controleren
 • Onderhoud van apparatuur verzekeren
 • Automatische machines controleren
 • Machines in elektriciteitscentrales onderhouden
 • Storingen aan apparatuur oplossen
 • Passende beschermende uitrusting dragen
 • Op afstand bediende uitrusting gebruiken
 • Routinecontroles van machines uitvoeren
 • Elektrische apparatuur onderhouden

Optionele kennis en vaardigheden

windturbines inspecteren zorgen voor herstellingen aan apparatuur stoomturbines bedienen automatische procesbesturing toepassen hydro-elektrische energie technologieën voor hernieuwbare energie veiligheid bij activiteiten met elektrische energie verzekeren strategieën bij verstoringen van het elektriciteitsnet ontwikkelen boilers bedienen biomassaconversie kernenergie naleving van elektriciteitsverdelingsschema's verzekeren overleggen met ingenieurs gegevens van onderhoudsinterventies bijhouden kleine reparaties aan apparatuur uitvoeren temperatuur regelen elektriciteitsverbruik besturingselementen van hydraulische machines bedienen fossiele brandstoffen soorten windturbines

Loopbaanperspectief

Het beroep Operator energieproductiebedrijf behoort tot de beroepsgroep Procesoperators. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20242500  laag
verwachte baanopeningen tot 20243900  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld