Beroep operator energieproductie

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Realistisch
 • Realistisch / Conventioneel
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Elektrische stroom
 • Elektrische generatoren
 • Mechanica
 • Automatiseringstechnologie
 • Elektriciteit
 • Veiligheidsvoorschriften voor elektriciteit

Vaardigheden

 • Elektrische generatoren controleren
 • Passende beschermende uitrusting dragen
 • Reageren op stroomvoorzieningstoringen
 • Machines in elektriciteitscentrales onderhouden
 • Routinecontroles van machines uitvoeren
 • Elektrische apparatuur onderhouden
 • Storingen aan apparatuur oplossen
 • Automatische machines controleren
 • Onderhoud van apparatuur verzekeren
 • Op afstand bediende uitrusting gebruiken

Optionele kennis en vaardigheden

kernenergie veiligheid bij activiteiten met elektrische energie verzekeren boilers bedienen hydro-elektrische energie kleine reparaties aan apparatuur uitvoeren stoomturbines bedienen fossiele brandstoffen zorgen voor herstellingen aan apparatuur temperatuur regelen overleggen met ingenieurs elektriciteitsverbruik windturbines inspecteren soorten windturbines gegevens van onderhoudsinterventies bijhouden automatische procesbesturing toepassen biomassaconversie naleving van elektriciteitsverdelingsschema's verzekeren technologieën voor hernieuwbare energie besturingselementen van hydraulische machines bedienen strategieën bij verstoringen van het elektriciteitsnet ontwikkelen