Beroep operator egreneermachine

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Operator egreneermachine: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

 • Materiaal reinigen

  Schoonmaakroutines uitvoeren na het gebruik van de apparatuur.

 • Katoen uit balenpers verwijderen

  De verwerkte zaaizaadvrije katoen uit de balenpers verwijderen, waarbij een toereikend kwaliteitsniveau van de productie moet worden gewaarborgd.

 • Bulktransport van grondstoffen afhandelen

  De overdracht van droge grondstoffen met behulp van geschikte mechanische systemen, zoals schroeftoevoer, of met behulp van de zwaartekracht of met behulp van pneumatische middelen.

 • Regelsystemen voor machines opzetten

  Opzetten of aanpassen van regelsystemen voor machines om omstandigheden zoals materiaalstroom, temperatuur of druk te reguleren.

 • Balenpersen bedienen

  Geautomatiseerde balenpersen opstarten, bedienen en monitoren.

 • Kwaliteit van grondstoffen controleren

  Controleren van de kwaliteit van de basismaterialen die worden gebruikt voor de productie van halffabrikaten en eindproducten door een aantal van de kenmerken ervan te beoordelen en, indien nodig, monsters te nemen die moeten worden geanalyseerd.

 • Machinepark onderhouden

  Machines en apparatuur onderhouden om ervoor te zorgen dat deze schoon is en veilig werkt. Routinematig onderhoud van apparatuur uitvoeren en, indien nodig, aanpassen of repareren, met gebruik van hand- en elektrisch gereedschap. Defecte onderdelen of systemen vervangen.

 • Passende beschermende uitrusting dragen

  Relevante en noodzakelijke beschermende uitrusting dragen, zoals beschermende brillen of andere oogbescherming, helmen, veiligheidshandschoenen.

 • Werknormen in stand houden

  Het handhaven van arbeidsnormen om nieuwe vaardigheden en werkmethoden te verbeteren en te verwerven.

 • Voldoen aan productie-eisen

  Voldoen aan de productie-eisen door het productieschema af te lezen en de temperatuur aan te passen aan de werkelijke vochtigheid, de grootte en het type van de producten die zullen worden gedroogd.

 • Transportband controleren

  De stroom van de werkstukken op de transportband controleren, terwijl deze door de machine worden verwerkt om een optimale productiviteit te waarborgen.

 • Productieschema’s volgen

  Volgen van het productieschema, rekening houdend met alle eisen, tijden en behoeften. Dit schema schetst welke afzonderlijke goederen in elke periode geproduceerd moeten worden en geeft een overzicht van de verschillende aandachtspunten zoals productie, personeel, voorraden, enz. Het is meestal gekoppeld aan de productie waar het plan aangeeft wanneer en hoeveel van elk product nodig is. Alle informatie gebruiken die bij de daadwerkelijke uitvoering van het plan aanwezig is.

Optionele kennis en vaardigheden

grondstoffen voorbereiden textielsector bedrijfsnormen volgen kwaliteit van producten controleren gegeven instructies volgen kwaliteit van grondstoffen bij ontvangst controleren gegevens over de voortgang van het werk bijhouden textielmaterialen productieniveaus aanpassen onderdelen etiketteren monsters etiketteren schoonmaaktaken uitvoeren werkschema's volgen productieschema aanpassen productieapparatuur afstellen productieprocessen analyseren voor verbetering gezondheids-, welzijns- en veiligheidsbeleid naleven grondstoffen bij ontvangst wegen

Loopbaanperspectief

Het beroep operator egreneermachine behoort tot de beroepsgroep Productiemachinebedieners. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  laag
verwachte baanopeningen tot 202416300  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB