Beroep operator egreneermachine

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

 • Clean equipment
 • Remove cotton from bale presser
 • Handle bulk transfer of raw material
 • Set up machine controls
 • Operate bale presses
 • Check quality of raw materials
 • Maintain machinery
 • Wear appropriate protective gear
 • Maintain work standards
 • Conform with production requirements
 • Monitor conveyor belt
 • Follow production schedule

Optionele kennis en vaardigheden

grondstoffen voorbereiden textielsector bedrijfsnormen volgen kwaliteit van producten controleren gegeven instructies volgen kwaliteit van grondstoffen bij ontvangst controleren gegevens over de voortgang van het werk bijhouden textielmaterialen productieniveaus aanpassen onderdelen etiketteren monsters etiketteren schoonmaaktaken uitvoeren werkschema's volgen productieschema aanpassen productieapparatuur afstellen productieprocessen analyseren voor verbetering gezondheids-, welzijns- en veiligheidsbeleid naleven grondstoffen bij ontvangst wegen

Loopbaanperspectief

Het beroep operator egreneermachine behoort tot de beroepsgroep Productiemachinebedieners. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  laag
verwachte baanopeningen tot 202416300  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld