Beroep operator draadwikkelmachine

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

  • Realistisch / Conventioneel
  • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

  • Kwaliteitsstandaarden

Vaardigheden

  • De bediening van een machine installeren
  • Technische middelen raadplegen
  • Temperatuur regelen
  • Meter controleren
  • Persoonlijk beschermingsmateriaal gebruiken
  • Problemen oplossen
  • Parameters van productieprocessen optimaliseren

Optionele kennis en vaardigheden

synthetische harsen spanning van gloeidraad afstellen pinnen op de opspandoorn afzagen materiaal reinigen polymerisatie defecte productiematerialen melden filament versnijden composietmaterialen grondstoffen meten proefdraaien afval beheren gegevens over de voortgang van het werk bijhouden productie van goederen voor dagelijks gebruik kwaliteit van producten controleren materiaal onderhouden kunsthars productiestroom op afstand controleren