Beroep operator draadsnijmachine

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Operator draadsnijmachine: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

 • Productieprocessen van schroeven

  De diverse fabricageprocessen voor metalen schroeven, waaronder koud vervormen, draadwalsen, draadsnijden en andere.

 • Schroefsoorten

  De verschillende soorten schroeven die kunnen worden gemaakt, zoals een dopschroef, de stelschroef met holle kop, een machineschroef met een ovale kop, een draaistelschroef met platte kop, schroefhoutschroef met platte kop, zelftappende schroef en andere.

 • Onderdelen van schroefmachines

  De verschillende onderdelen van een machine die zijn ontworpen voor het vervaardigen van schroeven, zoals de spil, spilaandrijfmotor, spiltoerental-wisselwiel, geleidingsnok, voorste langsdwarse schuifnok, revolver, revolvertransporthouder.

 • Soorten metaal

  Kwaliteiten, specificaties, toepassingen en reacties op verschillende vervaardiging van verschillende soorten metaal, zoals staal, aluminium, messing, koper en andere.

 • Optimalisatie van kwaliteit en cyclustijd

  De meest optimale draai- of cyclusduur en de algehele kwaliteit van een instrument of machineprocessen.

Vaardigheden

 • Machine met passende hulpmiddelen leveren

  De machine leveren met de nodige gereedschappen en artikelen voor een bepaald productiedoel.

 • De bediening van een machine installeren

  Een machine installeren en bedienen door de relevante gegevens te verzenden en in te voeren in de (computer) controller in overeenstemming met het gewenste verwerkte product.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Automatische machines controleren

  De instellingen en uitvoering van automatische machines continue controleren of regelmatige controleronden uitvoeren. Gegevens over de bedrijfsomstandigheden van installaties en apparatuur indien nodig registreren en interpreteren om afwijkingen vast te stellen.

 • Zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal

  Ervoor zorgen dat de nodige apparatuur beschikbaar is, gereed is en beschikbaar is voor gebruik vóór het begin van de procedures.

 • Verwerkt werkstuk verwijderen

  Afzonderlijke werkstukken na verwerking verwijderen uit de productiemachine of de machinetool. Bij een transportband dient dit gepaard te gaan met een snelle, continue beweging.

 • Snijafval verwijderen

  Mogelijk gevaarlijk afval dat in het snijproces is ontstaan, zoals spanen, resten en blokjes verwijderen en sorteren volgens de voorschriften en de werkplek opruimen.

 • Machine leveren

  Ervoor zorgen dat de machine wordt gevoed met de noodzakelijke en geschikte materialen en de plaatsing of automatische aan- en afvoer van werkstukken in de machines of werktuigmachines op de productielijn controleren.

 • Bewegend werkstuk in een machine controleren

  Toezicht houden op de verwerking van een werkstuk in beweging, zoals een stuk metaal of hout dat lineair wordt overgebracht op een statische constructiemachine.

 • Ontoereikende werkstukken verwijderen

  Nagaan welke ontoereikende verwerkte werkstukken niet voldoen aan de normen en verwijderd moeten worden en het afval sorteren volgens de voorschriften.

 • Schroefmachines bedienen

  Een metaalbewerkingsmachine die ontworpen is voor de productie van metaalschroeven, door middel van koude kop- en draadwalsen, bewaken en bedienen volgens de voorschriften.

 • Proefdraaien

  Testen uitvoeren waarbij een systeem, machine, werktuig of andere apparatuur wordt geïnstalleerd door middel van een reeks acties onder reële bedrijfsomstandigheden om de betrouwbaarheid en geschiktheid ervan voor de uitvoering van zijn taken te beoordelen en de instellingen dienovereenkomstig aan te passen.

Optionele kennis en vaardigheden

afvlaktechnologieën voor metaal passende beschermende uitrusting dragen statistische procesbeheersing machineonderhoud uitvoeren robotinstallaties afstellen gegevens over de voortgang van het werk bijhouden advies geven aan technici verwerking van ferrometalen planlezen transportband controleren producttests uitvoeren soorten metaalproductieprocessen vervormingstechnologieën voor metaal een cnc-controller programmeren productie van metalen montageproducten technische middelen raadplegen matrijzen productie van metalen containers productiegegevens registreren voor kwaliteitscontrole precisiemeetinstrumenten hanteren matrijs vervangen snijtechnieken productie van verwarmingsapparatuur cam-software gebruiken werkstukken voorbehandelen

Loopbaanperspectief

Het beroep operator draadsnijmachine behoort tot de beroepsgroep Metaalbewerkers en constructiewerkers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20242400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20249100  hoog
verwachte baanopeningen tot 202411600  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB