Beroep operator draadrolmachine

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Operator draadrolmachine: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

 • Soorten metaal

  Kwaliteiten, specificaties, toepassingen en reacties op verschillende vervaardiging van verschillende soorten metaal, zoals staal, aluminium, messing, koper en andere.

 • Onderdelen van draadrolmachines

  Verschillende delen van een draadrolmachine, zoals de radiaal- en verticale rolkracht, het steenblok, het bewegende blok, de stoter en de verticale rolkrachtsensor, de eigenschappen en toepassingen ervan.

 • Soorten draad

  Soorten draad, zoals uniedraad, metrische draad, vierkante draad, ACME-draad, zaagtandvormige draad en hun kwaliteiten en toepassingen. 

 • Vervormingstechnologieën voor metaal

  De verscheidenheid aan technologieën en technieken, waaronder smeden, persen, stampen, walsen en andere, die worden gebruikt voor de vormprocessen bij de fabricage van metaalproducten.

Vaardigheden

 • De bediening van een machine installeren

  Een machine installeren en bedienen door de relevante gegevens te verzenden en in te voeren in de (computer) controller in overeenstemming met het gewenste verwerkte product.

 • Technische middelen raadplegen

  Lezen en interpreteren van technische hulpmiddelen zoals digitale of papieren tekeningen en afstelgegevens om een machine of bewerkingsmachine goed in te stellen of om mechanische apparatuur te monteren.

 • Verwerkt werkstuk verwijderen

  Afzonderlijke werkstukken na verwerking verwijderen uit de productiemachine of de machinetool. Bij een transportband dient dit gepaard te gaan met een snelle, continue beweging.

 • Ontoereikende werkstukken verwijderen

  Nagaan welke ontoereikende verwerkte werkstukken niet voldoen aan de normen en verwijderd moeten worden en het afval sorteren volgens de voorschriften.

 • Rolbaan afstellen

  Gebruiken van een handschakelaar voor het afstellen van de rolbaan die het stempelblok of een draadrolmachine vasthoudt.

 • Draadrolmachines bedienen

  Automatische of halfautomatische draadrolmachines bedienen voor het maken van schroefdraad, bewaken en bedienen volgens de voorschriften.

 • Automatische machines controleren

  De instellingen en uitvoering van automatische machines continue controleren of regelmatige controleronden uitvoeren. Gegevens over de bedrijfsomstandigheden van installaties en apparatuur indien nodig registreren en interpreteren om afwijkingen vast te stellen.

 • Zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal

  Ervoor zorgen dat de nodige apparatuur beschikbaar is, gereed is en beschikbaar is voor gebruik vóór het begin van de procedures.

 • Proefdraaien

  Testen uitvoeren waarbij een systeem, machine, werktuig of andere apparatuur wordt geïnstalleerd door middel van een reeks acties onder reële bedrijfsomstandigheden om de betrouwbaarheid en geschiktheid ervan voor de uitvoering van zijn taken te beoordelen en de instellingen dienovereenkomstig aan te passen.

 • Machine met passende hulpmiddelen leveren

  De machine leveren met de nodige gereedschappen en artikelen voor een bepaald productiedoel.

 • Machine leveren

  Ervoor zorgen dat de machine wordt gevoed met de noodzakelijke en geschikte materialen en de plaatsing of automatische aan- en afvoer van werkstukken in de machines of werktuigmachines op de productielijn controleren.

Optionele kennis en vaardigheden

productiegegevens registreren voor kwaliteitscontrole productie van metalen montageproducten transportband controleren advies geven aan technici een cnc-controller programmeren machineonderhoud uitvoeren ergonomisch werken robotinstallaties afstellen statistische procesbeheersing producttests uitvoeren gegevens over de voortgang van het werk bijhouden geometrische afmetingen en toleranties interpreteren productie van metalen structuren kwaliteit van grondstoffen controleren mechanica soorten metaalproductieprocessen cam-software gebruiken planlezen kwaliteit van producten controleren voorraadniveaus bewaken verwerking van ferrometalen optimalisatie van kwaliteit en cyclustijd kruisverwijzingssystemen toepassen voor productidentificatie verwerkt werkstuk markeren

Loopbaanperspectief

Het beroep operator draadrolmachine behoort tot de beroepsgroep Metaalbewerkers en constructiewerkers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20242400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20249100  hoog
verwachte baanopeningen tot 202411600  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB