Beroep operator controlekamer energieproductie

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Realistisch
 • Realistisch / Conventioneel
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Elektrische generatoren
 • Elektronica
 • Veiligheidsvoorschriften voor elektriciteit
 • Elektrische stroom
 • Instrumentatie van energieproductiebedrijven

Vaardigheden

 • Storingen aan apparatuur oplossen
 • Communicatie op afstand coördineren
 • Meter controleren
 • Apparatuur volgen
 • Op afstand bediende uitrusting gebruiken
 • Passende beschermende uitrusting dragen
 • Elektrische generatoren controleren
 • Problemen oplossen
 • Tussen ploegen communiceren
 • Energiedistributieschema's aanpassen
 • Reageren op stroomvoorzieningstoringen
 • Machines in elektriciteitscentrales onderhouden
 • Automatische machines controleren
 • Zorgen voor naleving van de veiligheidswetgeving
 • Noodprocedures beheren
 • Productierapporten schrijven

Optionele kennis en vaardigheden

gegevens van onderhoudsinterventies bijhouden elektriciteitsmeter aflezen procedures bij verdeling van elektriciteit testen reageren op nucleaire noodsituaties veiligheid bij activiteiten met elektrische energie verzekeren kernenergie naleving van elektriciteitsverdelingsschema's verzekeren onderhoud van apparatuur verzekeren mechanica toezicht houden op activiteiten rond elektriciteitsdistributie strategieën bij verstoringen van het elektriciteitsnet ontwikkelen op gebeurtenissen in tijdkritieke omgevingen reageren elektriciteitsverbruik automatiseringstechnologie zorgen voor herstellingen aan apparatuur elektriciteit aardgas fossiele brandstoffen kleine reparaties aan apparatuur uitvoeren elektriciteitsopwekking coördineren elektrische apparatuur onderhouden

Loopbaanperspectief

Het beroep operator controlekamer energieproductie behoort tot de beroepsgroep Procesoperators. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20242500  laag
verwachte baanopeningen tot 20243900  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld