Beroep operator CNC-machine

operator CNC-machine
Credits: Shutterstock.com

CNC-verspanners installeren, onderhouden en besturen een computer van numerieke besturingen om de productorders uit te voeren. Zij zijn verantwoordelijk voor de programmering van de machines, de naleving van de vereiste parameters en metingen met behoud van de kwaliteits- en veiligheidsnormen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Operator CNC-machine: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Taken operator cnc-machine

 • Bepaalt de specificaties (materiaal, machinebewerking, etc.), gereedschap, uitrusting en het procedureverloop, op basis van blauwdrukken, instructies en kennis van de machines.
 • Selecteert het benodigde gereedschap en het materiaal om het werk uit te kunnen voeren.
 • Stelt een machinebesturing op door de geplande machinale bewerking om te zetten in een set instructies.
 • Test de machinebesturing via een testrun of met behulp van computersimulaties.
 • Bedient CNC-machines voor productiedoeleinden.
 • Houdt toezicht op de draaiende machines, door bijvoorbeeld te luisteren en te kijken, om problemen of onregelmatigheden te kunnen ontdekken.
 • Overlegt met de leidinggevende of programmeur om problemen in het functioneren van de machine of in de productie op te lossen.
 • Stelt machines bij als ze slecht functioneren, bij problemen of bij onregelmatigheden.
 • Monteert, installeert en bevestigt apparatuur, hulpstukken, drukplaten en delen van machines en lijnt ze uit, bijvoorbeeld met handgereedschap en precisiemeetinstrumenten.
 • Onderhoudt machines en verwijdert of vervangt versleten of kapotte onderdelen met handgereedschap.

Gerelateerde beroepen timmerwerk

 • Betontimmerman
 • Houtbewerker
 • Hulpkracht timmerman
 • Keukenmonteur
 • Meubelmaker
 • Meubelmaker (ambachtelijk)
 • Onderhoudstimmerman
 • Timmerman

Kennis

 • Fabricageprocessen

  De stappen die nodig zijn om materiaal te verwerken tot een product, alsmede de ontwikkeling en de grootschalige productie ervan.

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

 • Statistische procesbeheersing

  Kwaliteitsbewakingsmethode die statistieken gebruikt om processen te bewaken.

Vaardigheden

 • Machine met passende hulpmiddelen leveren

  De machine leveren met de nodige gereedschappen en artikelen voor een bepaald productiedoel.

 • Proefdraaien

  Testen uitvoeren waarbij een systeem, machine, werktuig of andere apparatuur wordt geïnstalleerd door middel van een reeks acties onder reële bedrijfsomstandigheden om de betrouwbaarheid en geschiktheid ervan voor de uitvoering van zijn taken te beoordelen en de instellingen dienovereenkomstig aan te passen.

 • Automatisch programmeren gebruiken

  Gespecialiseerde softwaretools gebruiken voor het genereren van een computercode uit specificaties, zoals diagrammen, gestructureerde informatie of andere manieren om de functionaliteit te beschrijven.

 • Machineonderhoud uitvoeren

  Het regelmatig onderhouden, eventueel met inbegrip van correcties en wijzigingen, van een machine of gereedschap van een machine om ervoor te zorgen dat het in een goede productieve staat blijft.

 • Automatische machines controleren

  De instellingen en uitvoering van automatische machines continue controleren of regelmatige controleronden uitvoeren. Gegevens over de bedrijfsomstandigheden van installaties en apparatuur indien nodig registreren en interpreteren om afwijkingen vast te stellen.

 • Precisiemeetinstrumenten hanteren

  De grootte meten van een verwerkt deel bij de controle en markering ervan om na te gaan of het aan de norm voldoet, door gebruik te maken van twee en driedimensionale nauwkeurige meetapparatuur zoals een schuifmaat, een micrometer en een meetprofiel.

 • CAM-software gebruiken

  CAM-programma’s gebruiken voor de besturing van machines en werktuigmachines voor het ontwerpen, wijzigen, analyseren of optimaliseren van de productie van werkstukken.

 • Verwerkt werkstuk verwijderen

  Afzonderlijke werkstukken na verwerking verwijderen uit de productiemachine of de machinetool. Bij een transportband dient dit gepaard te gaan met een snelle, continue beweging.

 • Zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal

  Ervoor zorgen dat de nodige apparatuur beschikbaar is, gereed is en beschikbaar is voor gebruik vóór het begin van de procedures.

 • Een CNC-controller programmeren

  Het gewenste productontwerp in de CNC-programmeren van de CNC-machine instellen voor de vervaardiging van het product.

 • Machine leveren

  Ervoor zorgen dat de machine wordt gevoed met de noodzakelijke en geschikte materialen en de plaatsing of automatische aan- en afvoer van werkstukken in de machines of werktuigmachines op de productielijn controleren.

 • De bediening van een machine installeren

  Een machine installeren en bedienen door de relevante gegevens te verzenden en in te voeren in de (computer) controller in overeenstemming met het gewenste verwerkte product.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Ontoereikende werkstukken verwijderen

  Nagaan welke ontoereikende verwerkte werkstukken niet voldoen aan de normen en verwijderd moeten worden en het afval sorteren volgens de voorschriften.

 • Technische middelen raadplegen

  Lezen en interpreteren van technische hulpmiddelen zoals digitale of papieren tekeningen en afstelgegevens om een machine of bewerkingsmachine goed in te stellen of om mechanische apparatuur te monteren.

 • Planlezen

  Blauwdrukken, machine- en procestekeningen lezen en begrijpen.

Optionele kennis en vaardigheden

kruisverwijzingssystemen toepassen voor productidentificatie mechanische machines inkopen passende beschermende uitrusting dragen waterstraalsnijmachines bedienen productie van stoomgeneratoren omgaan met managers productie van goederen voor dagelijks gebruik verbindingstechnologieën voor metaal elektronenbundellasprocessen lasermarkeringsprocessen productie van kleine metalen onderdelen productie van metalen containers graveertechnologieën zaagblad op machine vervangen elektriciteit productie van stalen vaten en soortgelijke containers werkstukken voorbehandelen verwerking van ferrometalen vacuümkamers onderhouden javascript python isopropylalcohol veilig aanbrengen trigonometrie afvlaktechnologieën voor metaal productie van lichte metalen verpakkingen sap r3 oppervlakken met bramen glad maken schudtoestellen voor metaalbladen bedienen temperatuurmeters afstellen typescript soorten metaalproductieprocessen afvaltrilvullers bedienen soorten lasers abap coffeescript onderdelen van elektronenbundellasapparaten transportband controleren visual basic ml cobol cnc-freesmachines bedienen fijnmetaalbewerkingstechnieken toepassen productie van juwelen elektrotechniek optimalisatie van kwaliteit en cyclustijd groovy elektronenbundellasapparaten bedienen asp.net productie van metalen montageproducten c# r smalltalk metaalzagen bedienen meter controleren productie van verwarmingsapparatuur openedge advanced business language ponsmachines bedienen cad-software gebruiken elektrische stroom perl machines vervangen productie van gereedschappen productie van wapens en munitie php scala voorraadniveaus bewaken snijafval verwijderen productie van metalen huishoudelijke artikelen productie van deuren van metaal gegevens over de voortgang van het werk bijhouden advies geven aan technici geometrische afmetingen en toleranties interpreteren voor juiste gasdruk zorgen productie van metalen structuren voor vereiste ventilatie in machines zorgen cnc-draaibanken bedienen lisp apl onderdelen voorbereiden om samen te voegen lastechnieken assembly soorten zaagbladen computerprogrammering productie van deurbeslag van metaal productiegegevens registreren voor kwaliteitscontrole prolog soorten graveernaalden snijtechnieken scratch laserbundellasapparaten bedienen cnc-lasersnijmachines bedienen statistische methoden bij procescontrole toepassen soorten plastic lassen producttests uitvoeren sas language maalapparaten imperfecties in metaal ontdekken objective-c verwerkt werkstuk markeren soorten metaal microsoft visual c++ common lisp cnc-slijpmachines bedienen mechanica matlab elektrische ontlading waterdruk ergonomisch werken ajax cnc-graveermachines bedienen productie van sportuitrusting gritstraalprocessen java erlang vbscript verwerking van edelmetalen lasergraveermethoden c++ pascal verwerking van non-ferrometalen productie van bestek haskell mechanisch materiaal onderhouden geometrie ruby voor juiste metaaltemperatuur zorgen kwaliteit van producten controleren swift

Loopbaanperspectief

Het beroep operator CNC-machine behoort tot de beroepsgroep Metaalbewerkers en constructiewerkers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20242400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20249100  hoog
verwachte baanopeningen tot 202411600  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB