Beroep operator chipper

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Operator chipper: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

Vaardigheden

 • Machine leveren

  Ervoor zorgen dat de machine wordt gevoed met de noodzakelijke en geschikte materialen en de plaatsing of automatische aan- en afvoer van werkstukken in de machines of werktuigmachines op de productielijn controleren.

 • Scherpe werktuigen slijpen

  Botte randen herkennen aan scherpe instrumenten, of andere defecten aan de rand. Geschikte apparatuur gebruiken om het werktuig veilig en effectief te slijpen. Zorgen dat scherp gereedschap onderhouden en beschermd wordt. Onherstelbare gebreken melden aan de betrokken persoon.

 • Overdracht van logboeken beheren

  Het selecteren van stammen uit opslag en het coördineren van hun vervoer. Bijhouden van de schema’s en de voorschriften inzake de productie.

 • Truck met versnipperaar besturen

  Besturen van truck met versnipperaar of bestelwagens, van waaruit de machine vaak wordt bestuurd en bediend. Gebruik het voertuig voor het ophalen van verwerkt houtmateriaal in boswerkplaatsen.

 • Veilig met machines werken

  Controleren en veilig bedienen van de machines en apparatuur die nodig zijn voor uw werk, overeenkomstig handleidingen en instructies.

 • Meter controleren

  De gegevens van een meter monitoren, onder meer met betrekking tot de meting van druk, temperatuur en materiaaldikte.

 • Passende beschermende uitrusting dragen

  Relevante en noodzakelijke beschermende uitrusting dragen, zoals beschermende brillen of andere oogbescherming, helmen, veiligheidshandschoenen.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Eigenschappen van snede bijstellen

  De snijmaten en -diepten van snijwerktuigen aanpassen. De hoogte van de werktafel en de machinearmen aanpassen.

 • Versnipperaar controleren

  De invoer van de versnipperaar controleren en vuil uit de versnipperaar verwijderen om verstoppingen en storingen te voorkomen en een vrije materiaalstroom te waarborgen.

 • Houtversnipperaars bedienen

  Bedienen van de houtversnipperaar door lange stammen, palen en stukken hout in te voegen en houtsnippers te produceren.

Optionele kennis en vaardigheden

soorten houtversnipperaars soorten zaagbladen zware machines controleren machines inspecteren houtvoorraden beheren routinecontroles van machines uitvoeren timmerhoutproducten houtmaterialen inspecteren producten op houtbasis beheren de bediening van een machine installeren niet-gevaarlijk afval verwijderen productierapporten opstellen soorten hout volume van gekapt hout beoordelen takken van bomen verwijderen hout verwerken met behulp van machines met handtoevoer kwaliteit van grondstoffen controleren steeksleutels gebruiken grijpers bedienen bomen inspecteren messen vervangen aan contractspecificaties voldoen ontschorsingsmachines bedienen hout beheren kwaliteit van gekapt hout beoordelen risico’s op de werkplek identificeren zware constructiemachines bedienen zonder toezicht

Loopbaanperspectief

Het beroep operator chipper behoort tot de beroepsgroep Productiemachinebedieners. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  laag
verwachte baanopeningen tot 202416300  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB