Beroep operator cateringautomaten

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Operator cateringautomaten: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Geografische routes

  De interpretatie van geografische informatie, zoals locaties en onderlinge afstanden.

 • Ondernemingsbeleid

  De regels die van toepassing zijn op de activiteiten van een bedrijf.

 • Regels inzake levensmiddelenhygiëne

  De reeks nationale en internationale voorschriften voor hygiëne op het gebied van levensmiddelen en de voedselveiligheid, bijvoorbeeld Verordening (EG) nr. 852/2004.

Vaardigheden

 • Voorraden beheren

  Uitvoering van verplaatsing van verpakte en bederfelijke producten met een eerdere uiterste verkoopdatum naar de voorkant van een schap.

 • Taakgegevens bijhouden

  Organiseren en classificeren van de verslagen van de voorbereide rapporten en correspondentie in verband met de uitgevoerde werkzaamheden en de stand van zaken met betrekking tot de taken.

 • Werking van verkoopautomaten verzekeren

  Reinigen en onderhouden van verkoopautomaten om ze in goede staat te houden. Indien nodig uitvoeren van kleine aanpassingen en reparaties; herstellen van technische en andere storingen. Inroepen van servicemonteurs in geval van gecompliceerde storingen. Verkoopautomaten bijvullen.

 • Labels van rekken veranderen

  Labels op rekken veranderen, afhankelijk van de locatie van producten die op verkoopautomaten worden getoond.

 • Temperatuurmeters afstellen

  Temperatuurmeters gebruiken om voedsel en dranken op de juiste temperatuur te houden.

 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid

  De relevante procedures en strategieën uitvoeren en de juiste uitrusting gebruiken om lokale of nationale beveiligingsactiviteiten voor de bescherming van gegevens, mensen, instellingen en eigendommen te bevorderen.

Optionele kennis en vaardigheden

bakkerijproducten koelketen elektrische aansluitschema’s verkoopautomaten reinigen tabakmerken mechanica algemene beginselen van de levensmiddelenwetgeving voertuigen besturen

Loopbaanperspectief

Het beroep operator cateringautomaten behoort tot de beroepsgroep Vuilnisophalers en dagbladenbezorgers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20245900  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202457800  erg hoog
verwachte baanopeningen tot 202463700  erg hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  erg hoog

Source: Sisyphus ODB