Beroep operator capsulevulmachine

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Operator capsulevulmachine: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Gezondheids- en veiligheidsvoorschriften

  Noodzakelijke gezondheids-, veiligheids-, hygiëne- en milieunormen en wettelijke regels in de sector van een specifieke activiteit.

 • Methoden voor kwaliteitsgarantie

  Kwaliteitsgarantiebeginselen, standaardvereisten en de reeks processen en activiteiten die worden gebruikt voor het meten, controleren en waarborgen van de kwaliteit van producten en processen.

Vaardigheden

 • Onderhoudsactiviteiten plannen

  Het proces voor het behoud van apparatuur of systemen in goed werkende staat plannen en organiseren door het inspecteren van de installatie, het verhelpen van storingen, het vervangen van versleten onderdelen en het uitvoeren van andere onderhoudstaken.

 • Klein onderhoud controleren

  Opvolgen van het onderhoud en de uit te voeren reparaties. Het oplossen van kleine problemen en het doorverwijzen van complexere problemen naar de voor het onderhoud verantwoordelijke persoon.

 • Tijdkritische besluiten nemen

  Streven naar een optimale tijdkritische besluitvorming binnen de organisatie.

 • Geneeskrachtige bereidingen opscheppen

  Opscheppen van geneeskrachtige bereidingen in de vultrechter van de capsuleermachine

 • Capsules inspecteren

  Inspecteren, volgens het specificatieblad, van de afgewerkte capsules om eventuele gewichtsafwijkingen, breuken of defecte vullingen op te sporen.

 • Capsules opscheppen

  De lege capsules in de vultrechter werpen.

 • Gevulde capsules uitwerpen

  Het pedaal indrukken om de reeds afgesloten capsules in de ontvangende container te werpen.

 • Hygiëne van de werkruimte onderhouden

  Het werkterrein en de uitrusting schoon en ordelijk houden.

 • Instructies implementeren

  Schriftelijke of mondelinge instructies kunnen implementeren.

 • Instructies begrijpen

  In staat zijn om mondelinge en schriftelijke instructies te begrijpen.

 • Machines monteren

  Machines monteren aan de hand van instructies en specificaties.

 • Ringen voor capsules beheren

  Het vullen van de ringen voor capsules met lege capsules beheren, de ringen ontkoppelen wanneer de onderste helft van de capsules wordt gevuld met het geneesmiddel in poedervorm, de ringen te koppelen en deze in sluitende en uitwerpende vorken te plaatsen.

Optionele kennis en vaardigheden

logische redeneringen gebruiken veiligheidsuitrusting tegen industrielawaai dragen informatie geven principes voor bedrijfsbeheer materiaal onderhouden pillen markeren

Loopbaanperspectief

Het beroep operator capsulevulmachine behoort tot de beroepsgroep Productiemachinebedieners. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  laag
verwachte baanopeningen tot 202416300  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB