Beroep operator boormachine

 • Shutterstock.com
  operator boormachine

Machinisten van boormachines stellen boormachines op, programmeren en besturen deze, die ontworpen zijn om gaten in werkstukken te boren met behulp van een computergestuurd, roterend, meerpuntssnijgereedschap, dat axiaal in het werkstuk wordt ingebracht. Ze lezen de blauwdrukken van de boormachine en de bewerkingsinstructies, voeren regelmatig onderhoud uit aan de machine en passen de boorbesturingen aan, zoals de boordiepte of de rotatiesnelheid.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken operator boormachine

 • Brengt het boormateriaal naar de juiste plaats, door het te vervoeren en het op- en af te laden.
 • Stelt boorinstallaties en hijsinstallaties op, door bijvoorbeeld boorpijponderdelen te verbinden.
 • Sluit leidingen aan voor water- en luchttoevoer.
 • Bedient de boorinstallatie, bijvoorbeeld door de druk te regelen, de snelheid van de draaibanken te controleren, de luchttoevoer te bepalen etc.
 • Bedient modderpompen om de circulatie en consistentie van het boorvocht of de modder in de bron te verzekeren.
 • Corrigeert problemen in boorgaten veroorzaakt door mechanische defecten of door natuurlijke omstandigheden.
 • Lokaliseert en haalt verloren of gebroken delen terug uit de bron (bijvoorbeeld bekistingen, boorpijpen), met gespecialiseerd materiaal.
 • Houdt verslagen bij, bijvoorbeeld van de diepte van het boren, de gebruikte materialen, gereedschappen, etc.
 • Rapporteert informatie over het boorproces aan de leidinggevende.
 • Houdt toezicht over en traint medewerkers.

Gerelateerde beroepen olie, gas

 • Bediener service-unit olie- of gasbron
 • Beheerder gaslocatie
 • Boorarbeider (geen olie, gas)
 • Boormachinist (geen gas, olie)
 • Boormachinist gas, olie
 • Hulpkracht boot of boortoren
 • Legger-koppelaar hoofdpijpleidingen
 • Machinesmeerder, invetter
 • Meewerkend voorman in de olie- of gassector
 • Olie- of gasboorder
 • Olie- of gasgeoloog
 • Petrochemicus
 • Pijpfitter, pijplasser
 • Pijpleidingwerker, buizenlegger
 • Procesoperator olie- of aardgasraffinaderij
 • Puttenbouwer
 • Roustabout, booreilandwerker olie of gas

Kennis

 • CAE software
 • CAD software
 • Statistical process control
 • CADD software
 • Quality standards
 • CAM software
 • Quality and cycle time optimisation

Vaardigheden

 • Supply machine
 • Dispose of cutting waste material
 • Use CAM software
 • Read standard blueprints
 • Monitor automated machines
 • Remove inadequate workpieces
 • Operate drilling equipment
 • Ensure equipment availability
 • Operate precision measuring equipment
 • Interpret geometric dimensions and tolerances
 • Consult technical resources
 • Perform test run
 • Troubleshoot

Optionele kennis en vaardigheden

productie van stalen vaten en soortgelijke containers mechanische machines inkopen productie van deuren van metaal productie van metalen containers productie van metalen montageproducten advies geven aan technici voorraadniveaus bewaken cnc-boormachines bedienen productie van lichte metalen verpakkingen productie van wapens en munitie productie van sportuitrusting productie van stoomgeneratoren productie van verwarmingsapparatuur omgaan met managers productie van goederen voor dagelijks gebruik soorten metaalproductieprocessen soorten metaal productiegegevens registreren voor kwaliteitscontrole machine met passende hulpmiddelen leveren geometrie mechanica mechanisch materiaal onderhouden gegevens over de voortgang van het werk bijhouden verwerkt werkstuk markeren elektrotechniek trigonometrie verwerking van ferrometalen productie van metalen structuren kwaliteit van producten controleren een cnc-controller programmeren ergonomisch werken snijtechnieken productie van gereedschappen

Loopbaanperspectief

Het beroep operator boormachine behoort tot de beroepsgroep Metaalbewerkers en constructiewerkers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20242400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20249100  hoog
verwachte baanopeningen tot 202411600  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  gemiddeld