Beroep operator bleekinstallatie

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel

Kennis

 • Soorten pulp
 • Soorten bleekmiddel
 • Kwaliteitsstandaarden

Vaardigheden

 • Problemen oplossen
 • Grondstoffen meten
 • Veilig met machines werken
 • De bediening van een machine installeren
 • Machine leveren
 • Passende beschermende uitrusting dragen
 • Automatische machines controleren

Optionele kennis en vaardigheden

technische middelen raadplegen gevaarlijk afval verwijderen vergisters bedienen soorten papier toestand van chemische processen controleren agitatiemachines bedienen materiaal reinigen productiegegevens registreren voor kwaliteitscontrole machineonderhoud uitvoeren gegevens over de voortgang van het werk bijhouden zorg dragen voor behandeling van afvalwater materialen wegen partijen storten defecte productiematerialen melden meter controleren productierapporten opstellen pompproducten voor opslag niet-gevaarlijk afval verwijderen pulpkwaliteit controleren