Beroep operator bleekinstallatie

Operator bleekinstallatie: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

 • Soorten bleekmiddel

  Het scala aan bleekmiddelen en andere chemische stoffen die worden gebruikt om materialen in een stoomkookproces te ontkleuren, waarbij de helderheid en de kleur van de materialen wordt veranderd.

 • Soorten pulp

  Soorten pulp worden onderscheiden op basis van hun soort vezel en de specifieke chemische processen door middel waarvan ze werden gemaakt.

Vaardigheden

 • Automatische machines controleren

  De instellingen en uitvoering van automatische machines continue controleren of regelmatige controleronden uitvoeren. Gegevens over de bedrijfsomstandigheden van installaties en apparatuur indien nodig registreren en interpreteren om afwijkingen vast te stellen.

 • Veilig met machines werken

  Controleren en veilig bedienen van de machines en apparatuur die nodig zijn voor uw werk, overeenkomstig handleidingen en instructies.

 • Machine leveren

  Ervoor zorgen dat de machine wordt gevoed met de noodzakelijke en geschikte materialen en de plaatsing of automatische aan- en afvoer van werkstukken in de machines of werktuigmachines op de productielijn controleren.

 • Grondstoffen meten

  Meten van de grondstoffen voor het laden in de mixer of in machines, om er zeker van te zijn dat ze voldoen aan de specificaties.

 • Mengtanks vullen

  De mengtank vullen met de chemische ingrediënten, zodat ook het water door de kleppen op de aangegeven markering op de tankwand kan stromen.

 • Passende beschermende uitrusting dragen

  Relevante en noodzakelijke beschermende uitrusting dragen, zoals beschermende brillen of andere oogbescherming, helmen, veiligheidshandschoenen.

 • Dichtheid van oplossingen wijzigen

  De consistentie van een chemische oplossing aanpassen door ze te koken of door er stoom in te injecteren om ze op te lossen.

 • Bleekmachines bedienen

  De vereiste hoeveelheid bleekmiddelen en additieven toevoegen en het bleekonderdeel van de papiermachine bedienen, dat de pulp met vloeibare en vaste chemische stoffen bleekt, om op die manier lignine en andere onzuiverheden te verwijderen.

 • De bediening van een machine installeren

  Een machine installeren en bedienen door de relevante gegevens te verzenden en in te voeren in de (computer) controller in overeenstemming met het gewenste verwerkte product.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

Optionele kennis en vaardigheden

machineonderhoud uitvoeren materialen wegen defecte productiematerialen melden zorg dragen voor behandeling van afvalwater vergisters bedienen partijen storten productierapporten opstellen agitatiemachines bedienen soorten papier productiegegevens registreren voor kwaliteitscontrole pompproducten voor opslag materiaal reinigen gegevens over de voortgang van het werk bijhouden niet-gevaarlijk afval verwijderen toestand van chemische processen controleren meter controleren gevaarlijk afval verwijderen technische middelen raadplegen pulpkwaliteit controleren

Loopbaanperspectief

Het beroep operator bleekinstallatie behoort tot de beroepsgroep Productiemachinebedieners. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  laag
verwachte baanopeningen tot 202416300  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB