Beroep operator bleekinstallatie

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

  • Quality standards
  • Types of bleach
  • Types of pulp

Vaardigheden

  • Monitor automated machines
  • Work safely with machines
  • Supply machine
  • Measure materials
  • Wear appropriate protective gear
  • Set up the controller of a machine
  • Troubleshoot

Optionele kennis en vaardigheden

machineonderhoud uitvoeren materialen wegen defecte productiematerialen melden zorg dragen voor behandeling van afvalwater vergisters bedienen partijen storten productierapporten opstellen agitatiemachines bedienen soorten papier productiegegevens registreren voor kwaliteitscontrole pompproducten voor opslag materiaal reinigen gegevens over de voortgang van het werk bijhouden niet-gevaarlijk afval verwijderen toestand van chemische processen controleren meter controleren gevaarlijk afval verwijderen technische middelen raadplegen pulpkwaliteit controleren

Loopbaanperspectief

Het beroep operator bleekinstallatie behoort tot de beroepsgroep Productiemachinebedieners. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  laag
verwachte baanopeningen tot 202416300  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld