Beroep operator bleekinstallatie

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel

Kennis

 • Kwaliteitsstandaarden
 • Soorten bleekmiddel
 • Soorten pulp

Vaardigheden

 • Automatische machines controleren
 • Veilig met machines werken
 • Machine leveren
 • Grondstoffen meten
 • Passende beschermende uitrusting dragen
 • De bediening van een machine installeren
 • Problemen oplossen

Optionele kennis en vaardigheden

machineonderhoud uitvoeren materialen wegen defecte productiematerialen melden zorg dragen voor behandeling van afvalwater vergisters bedienen partijen storten productierapporten opstellen agitatiemachines bedienen soorten papier productiegegevens registreren voor kwaliteitscontrole pompproducten voor opslag materiaal reinigen gegevens over de voortgang van het werk bijhouden niet-gevaarlijk afval verwijderen toestand van chemische processen controleren meter controleren gevaarlijk afval verwijderen technische middelen raadplegen pulpkwaliteit controleren