Beroep operator bereid vlees

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Operator bereid vlees: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Documentatie over vleesproductie

  Beschikken over inzicht in de wettelijk voorgeschreven identificatiedocumenten en -merktekens met betrekking tot verplaatsingen, identificatie en gezondheidstoestand van dieren. Beschikken over inzicht in commerciële boeken over vleesproductie.

 • Wetgeving voor producten van dierlijke oorsprong

  De toepasselijke wettelijke voorschriften inzake temperatuur, afvalmaterialen, traceerbaarheid, etikettering, verhandeling en het vervoer van producten van dierlijke oorsprong. 

 • Anatomie van dieren voor voedselproductie

  De anatomie van dieren, hun organen en hun functies, alsook het gebruik van deze organen voor de voedselproductie.

 • Culturele gebruiken bij het sorteren van dierlijke delen

  De religieuze en culturele praktijken met betrekking tot de scheiding van delen van dieren en het niet mengen van de vleesdelen met andere delen, zodat het vlees geen belemmering vormt voor het eten door gelovigen.

 • Opslag van voedingsmiddelen

  De juiste omstandigheden en methoden om voedsel te bewaren om te voorkomen dat het bederft, rekening houdend met vochtigheid, licht, temperatuur en andere omgevingsfactoren.

 • Typologie van stukken vlees

  Typologie van de stukken vlees in termen van voedingsstoffen, verwerkingsprocessen, wijze van uitsnijden en behandelen, en bereidingen en ingrediënten die de smaak ten goede komen.

Vaardigheden

 • Weegapparatuur gebruiken

  Werken met een weegschaal voor het meten van onbewerkte producten, halffabrikaten en eindproducten.

 • Vlees voor verkoop voorbereiden

  Vlees voorbereiden voor de verkoop of het koken, waarbij het vlees gekruid, gelardeerd of gemarineerd wordt, maar niet het eigenlijke koken.

 • Kleurverschillen aangeven

  Verschillen tussen kleuren identificeren, zoals kleurschakeringen.

 • Voedselverwerkende handelingen nauwkeurig meten

  Uitvoeren van nauwkeurig gemeten opdrachten met geschikt gereedschap en apparatuur bij de productie van voedsel en dranken.

 • Vleesverwerkende apparatuur bedienen

  Bedienen van vleesverwerkende apparatuur voor vleesbereidingen en bereide vleesproducten.

 • Gespecialiseerde vleesproducten klaarmaken

  Gespecialiseerde vleesproducten, gehakt vlees, gezouten vlees, gerookt vlees en andere vleesbereidingen zoals ingelegd vlees, worstjes, verkruimeld vlees, kalfsvlees, en chipolata klaarmaken.

 • Op het gemak zijn in onveilige omgevingen

  Op het gemak zijn in onveilige omgevingen zoals blootstelling aan stof, roterende apparatuur, hete oppervlakken, vries- en koelruimten, lawaai, natte vloeren en bewegende liftuitrusting.

 • Koelprocessen voor voedingsmiddelen uitvoeren

  Processen voor het koelen, invriezen en koelen uitvoeren van levensmiddelen zoals fruit en groenten, vis, vlees, catering voedsel. Bereiden van levensmiddelen voor langere perioden van opslag of half-voorbereide levensmiddelen. De veiligheid en voedingswaarde van bevroren goederen waarborgen en de producten in stand houden overeenkomstig de gespecificeerde temperaturen.

 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen

  Nationale, internationale en interne vereisten toepassen en volgen die worden vermeld in normen, voorschriften en andere specificaties met betrekking tot de productie van voedsel en dranken.

 • Sterke geuren verdragen

  Een sterke geur tolereren afkomstig van waren die tijdens de productie worden verwerkt.

 • Ingrediënten produceren

  Ingrediënten produceren zoals specerijen, additieven en groenten.

 • Vleesgelei produceren

  Vleesgeleibereidingen maken met gezouten en verwarmde materialen. Toegevoegde ingrediënten in gelei koken en kommen en vormen vullen.

 • Geschikte ingrediënten selecteren

  Geschikte ingrediënten selecteren op basis van hun technologische functie om ideeën uit te voeren. Streven naar een consistente goede kwaliteit van de ingrediënten en deze naar behoren gebruiken om een bevredigend eindproduct te verkrijgen.

 • Hygiënische procedures volgen tijdens de voedselverwerking

  Zorgen voor een schone werkruimte volgens hygiënische normen in de voedselverwerkende industrie.

 • Vleesproducten opsporen

  De voorschriften betreffende de traceerbaarheid van eindproducten in de sector in acht te nemen.

 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen

  De voorschriften voor de productie van levensmiddelen en de naleving van de voorschriften inzake voedselveiligheid toepassen. Gebruik maken van procedures voor de voedselveiligheid op basis van de kritische controlepunten Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP risicoanalyse en kritische controlepunten).

 • Vleesverwerkende apparatuur in koelcellen bedienen

  Karkassen in en uit de koelruimte duwen zoals gespecificeerd. Voor deze ruimte specifieke apparatuur gebruiken om vlees en vleesproducten te hanteren.

 • Conserveringsbehandelingen toepassen

  Zorg dragen voor de toepassing van gemeenschappelijke behandelingen om de kenmerken van de levensmiddelen te behouden, rekening houdend met hun uiterlijk, geur en smaak.

 • Vleesverwerkende machines bedienen

  Productieapparatuur en -gereedschappen voor de verwerking van vlees en vleesproducten bedienen.

 • Organen van vee verwerken

  Organen van vee en andere bijproducten verwerken voor de verwerking van vlees. Het verwijderen van organen uit karkassen en het uitvoeren van activiteiten zoals het snijden of verdelen van delen, het wassen van organen, het uitvoeren van specifieke behandelingen, de verpakking en de etikettering.

 • Vleesverpakkingsmachines bedienen

  Machines gebruiken voor het verpakken van vleesproducten onder een gewijzigde atmosfeer om zo houdbaarheid van deze producten te verlengen.

 • Verpakkingsmateriaal beheren

  Het beheer van alle verpakkingsmaterialen, primaire verpakkingen (inpakpapier, blikken, flessen) of secundaire verpakkingen (kartons, kratten, pallets).

 • Temperatuur in het productieproces van levensmiddelen en dranken volgen

  Volgen en controleren van de vereiste temperaturen in de verschillende productiefasen totdat het product de juiste eigenschappen heeft bereikt volgens de specificaties.

 • Voorraad vleesproducten bijhouden

  Het bijhouden van de inventaris van vleesproducten aan de hand van de voorraadcontroleprocedures.

 • Mechanisch gescheiden vlees gebruiken

  Het gebruiken van het mengsel uit mechanisch gescheiden vlees dat is verkregen in het kader van eerdere processen voor de productie van producten zoals Frankfurters. De SMS-producten verhitten voordat ze worden verkocht.

 • Beleidslijnen van de organisatie naleven

  Beleidslijnen van de organisatie of afdelingsspecifieke normen en richtlijnen naleven. De motieven van de organisatie en de gemeenschappelijke afspraken begrijpen en daarnaar handelen.

 • Zware gewichten tillen

  Zware gewichten tillen en toepassen van ergonomische tiltechnieken om beschadiging van het lichaam te voorkomen.

 • Koeling van voedingsmiddelen in de toeleveringsketen waarborgen

  Verschillende procedures toepassen om de temperatuur van levensmiddelen en producten in elk stadium van de productie- en toeleveringsketen in stand te houden.

 • Goede productiepraktijken toepassen

  Voorschriften toepassen met betrekking tot de productie van levensmiddelen en de naleving van de voedselveiligheid. Gebruik maken van voedselveiligheidsprocedures op basis van Good Manufacturing Practices (goede productiepraktijken).

 • Vlees malen

  Verschillende soorten machines gebruiken om delen van dieren tot gehakt te malen. Vermijden dat er botsplinters in het product terechtkomen. De vleesmolen onderhouden.

 • Met bloed omgaan

  Omgaan met bloed, organen en andere interne delen, zonder hier overstuur van te worden.

 • Snijapparatuur onderhouden

  Onderhoud van de snijapparatuur (messen, snijders en andere elementen).

 • Materialen wegen

  Wegen van materialen en producten, het gewicht en andere relevante gegevens op etiketten of labels registreren.

 • Messen gebruiken voor vleesverwerking

  Messen gebruiken voor vleesverwerking. De juiste messen en snij-instrumenten gebruiken voor vleesbereidingen, bereide vleesproducten of vleesproducten gemaakt door een slager.

 • Grondstoffen voor de verwerking van spiervlees inspecteren

  Grondstoffen inspecteren die vereist zijn voor het productieproces, de kwaliteit en verborgen gebreken beoordelen. De oorsprong van de grondstoffen controleren aan de hand van voor de sector vastgestelde documenten, stempels of merken.

Optionele kennis en vaardigheden

voedselverwerkende praktijken efficiënt aanpassen productiemonsters onderzoeken omgaan met collega’s hygiëne waarborgen betrouwbaar handelen pathogene micro-organismen in voedingsmiddelen monsters etiketteren levensmiddelenafval afvoeren wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne omgaan met moeilijke arbeidsomstandigheden bij voedselverwerking warmtebehandeling toepassen eerste hulp bieden regelgeving inzake brandbare producten toepassen zorgen voor naleving van de milieuwetgeving bij voedselproductie detectoren voor metaalcontaminanten bedienen beschikken over computervaardigheden in een voedselverwerkend team werken omgaan met managers snijapparatuur gebruiken in koude omgevingen werken processen voor de dehydratie van voedsel productielijn voor het inblikken van voedsel voedingsingrediënten mengen economische criteria overwegen bij besluitvormingsprocessen

Loopbaanperspectief

Het beroep operator bereid vlees behoort tot de beroepsgroep Productiemachinebedieners. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  laag
verwachte baanopeningen tot 202416300  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB