Beroep operator asfaltproductie

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Operator asfaltproductie: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Asfaltmengels

  De eigenschappen, voordelen en nadelen van asfaltmengsels zoals de Marshall- en Superpavemixen en de wijze waarop deze het best worden toegepast.

 • Composietmaterialen

  De eigenschappen van verschillende materialen die in een laboratorium zijn ontwikkeld, het gebruik ervan per soort product en de manier om deze te creëren.

 • Soorten asfaltdeklagen

  Verschillende soorten asfaltverhardingen, uitgaande van hun bitumengehalte en samenstelling. De sterke en zwakke punten en prijzen van elk type. Bijzondere eigenschappen, waaronder porositeit, stroefheid en geluidsproductie.

Vaardigheden

 • Scheidingsapparatuur voor minerale grondstoffen bedienen

  Diverse machines bedienen die worden gebruikt om minerale grondstoffen te scheiden voor verdere verwerking op basis van de grootte van de deeltjes of de chemische samenstelling. Werken met schermen, flotatiecellen, spiralen, mallen, trommels en cyclonen.

 • Grondstoffen aan machines toevoeren

  Grondstoffen, chemische stoffen en technische hulpstoffen toevoeren aan plantmachines.

 • Verkleiningsinstallaties voor minerale grondstoffen bedienen

  Apparatuur bedienen die wordt gebruikt om de grootte van ruwe mineralen te verminderen om deze voor te bereiden op verdere verwerking. Werken met roterende en kaakbrekers, en wals-, kogel- en autogene molens.

 • Productiegegevens registreren voor kwaliteitscontrole

  Gegevens bijhouden van fouten, interventies en onregelmatigheden met betrekking tot een machine met het oog op kwaliteitscontrole.

 • Machine leveren

  Ervoor zorgen dat de machine wordt gevoed met de noodzakelijke en geschikte materialen en de plaatsing of automatische aan- en afvoer van werkstukken in de machines of werktuigmachines op de productielijn controleren.

 • Automatische machines controleren

  De instellingen en uitvoering van automatische machines continue controleren of regelmatige controleronden uitvoeren. Gegevens over de bedrijfsomstandigheden van installaties en apparatuur indien nodig registreren en interpreteren om afwijkingen vast te stellen.

 • Temperatuur regelen

  De temperatuur van een bepaalde ruimte of een bepaald voorwerp meten en aanpassen.

 • De bediening van een machine installeren

  Een machine installeren en bedienen door de relevante gegevens te verzenden en in te voeren in de (computer) controller in overeenstemming met het gewenste verwerkte product.

 • Asfaltmengmachines bedienen

  Bedienen van de machines die de asfaltoplossing mengen met de reeds verwerkte mineralen, bitumen en additieven volgens de formule.

 • Grondstoffen voorbereiden

  De basismaterialen voorbereiden en meten die nodig zijn om goederen en eindproducten te produceren.

 • Materialen wegen

  Wegen van materialen en producten, het gewicht en andere relevante gegevens op etiketten of labels registreren.

 • Grondstoffen scheiden

  Scheid de verder te verwerken grondstoffen in partijen.

Optionele kennis en vaardigheden

verpakkingsmachines bedienen zorgen voor naleving van de milieuwetgeving warmtebehandelingsovens bedienen graaftechnieken documentatie over de registratie van de partij opstellen levering van grondstoffen beheren materiaal reinigen defecte productiematerialen melden bouwmaterialen vervoeren capaciteit van de mixer controleren materiaalmechanica ergonomisch werken vrachtwagens met betonmolen bedienen zware constructiewerktuigen verrijden gegevens over de voortgang van het werk bijhouden bouwsector testgegevens vastleggen verpakte producten stapelen producttests uitvoeren machineonderhoud uitvoeren voorraadniveaus bewaken monsters voor analyse verzamelen bulkwagens laden

Loopbaanperspectief

Het beroep operator asfaltproductie behoort tot de beroepsgroep Productiemachinebedieners. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  laag
verwachte baanopeningen tot 202416300  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB