Beroep operator asfaltproductie

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Asphalt mixes
 • Composite materials
 • Types of asphalt coverings

Vaardigheden

 • Record production data for quality control
 • Supply machine
 • Monitor automated machines
 • Control temperature
 • Set up the controller of a machine
 • Prepare raw materials
 • Weigh materials
 • Segregate raw materials

Optionele kennis en vaardigheden

verpakkingsmachines bedienen zorgen voor naleving van de milieuwetgeving warmtebehandelingsovens bedienen graaftechnieken documentatie over de registratie van de partij opstellen levering van grondstoffen beheren materiaal reinigen defecte productiematerialen melden bouwmaterialen vervoeren capaciteit van de mixer controleren materiaalmechanica ergonomisch werken vrachtwagens met betonmolen bedienen zware constructiewerktuigen verrijden gegevens over de voortgang van het werk bijhouden bouwsector testgegevens vastleggen verpakte producten stapelen producttests uitvoeren machineonderhoud uitvoeren voorraadniveaus bewaken monsters voor analyse verzamelen bulkwagens laden

Loopbaanperspectief

Het beroep operator asfaltproductie behoort tot de beroepsgroep Productiemachinebedieners. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  laag
verwachte baanopeningen tot 202416300  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld