Beroep operator SMT-machine

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Circuit diagrams
 • Printed circuit boards
 • Electronics
 • Quality standards

Vaardigheden

 • Report defective manufacturing materials
 • Ensure conformity to specifications
 • Solder components onto electronic board
 • Read standard blueprints
 • Ensure public safety and security
 • Monitor machine operations
 • Inspect quality of products
 • Read assembly drawings

Optionele kennis en vaardigheden

bestellingen van onderdelen uitvoeren gevaarlijk afval verwijderen storingen aan apparatuur oplossen controleren op soldeerdefecten elektronische systemen onderhouden automatische optische inspectiemachine bedienen toezicht houden op de logistiek van eindproducten defecte onderdelen vervangen diagnostische instrumenten voor elektronische reparaties gebruiken gezondheids- en veiligheidsnormen toepassen ipc-normen elektronische componenten repareren technische communicatievaardigheden toepassen cam-software gebruiken micro-elektronica gegevens over de voortgang van het werk bijhouden

Loopbaanperspectief

Het beroep operator SMT-machine behoort tot de beroepsgroep Assemblagemedewerkers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-5900  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 20246000  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20246000  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld