Beroep Operations research analyst

Een operations research analist werkt binnen een organisatie waar hij wiskundige, statistische, econometrische en andere wetenschappelijke methodes en technieken toepast. Dit doet hij om voorstellen te doen aan de organisatie hoe zij op een alternatieve manier en met andere resources hun strategische doelen kunnen halen. Hij analyseert welke alternatieve mogelijkheden er zijn voor de organisatie binnen de beschikbare middelen. Het kan ook zo zijn dat de operations research analist deze wetenschappelijke methodes niet alleen toepast, maar ook zelf ontwerpt en ontwikkelt. Daarnaast voert een operations research analist assessments uit en past hij wetenschappelijke methodes en technieken toe om tot een alternatieve gestructureerde manier van de aanpak van problemen te komen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken operations research analyst

  • Ontwerpen, ontwikkelen en toepassen van wiskundige, statistische, econometrische en andere wetenschappelijke methodes en technieken.
  • Uitvoeren van assessments op basis van wetenschappelijke methodes en technieken.
  • Voorstellen schrijven en presenteren aan de organisatie over alternatieve manieren om strategische doelen te bereiken of problemen aan te pakken.

Gerelateerde beroepen actuariaat

  • Actuarieel medewerker
  • Actuaris
  • Wiskundig assistent

Loopbaanperspectief

Het beroep Operations research analyst behoort tot de beroepsgroep Biologen en natuurwetenschappers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-400  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 20245000  laag
verwachte baanopeningen tot 20245000  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog