Beroep operationeel manager

Operationeel manager: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Corporate social responsibility

Vaardigheden

 • Plan health and safety procedures
 • Supervise daily information operations
 • Establish daily priorities
 • Follow company standards
 • Ensure equipment availability
 • Manage logistics
 • Manage budgets
 • Ensure equipment maintenance
 • Strive for company growth
 • Manage supplies
 • Liaise with managers
 • Manage staff

Optionele kennis en vaardigheden

energiebeleid ontwikkelen toezicht houden op de planning van veiligheidssystemen advies geven over mogelijke veiligheidsrisico’s betreffende verwarmingssystemen strategische bedrijfsbeslissingen nemen kwaliteitsnormen voor databases betalingen voor nutsvoorzieningen berekenen financiële prestaties van een bedrijf analyseren beleid inzake faciliteitenbeheer plannen toezicht houden op het budget van facilitaire diensten intern risicobeheerbeleid naleving van het overheidsbeleid inspecteren onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen plannen resourceplanning uitvoeren rampherstelplannen beheren kwaliteit van producten op een productielijn controleren relaties met klanten onderhouden contractenrecht projectinformatie beheren interne factoren van bedrijven analyseren winstgevendheid beheren externe factoren van bedrijven analyseren energieneutraal ontwerp van gebouwen managers ondersteunen milieubewustzijn promoten begroting maken voor financiële behoeften facilitaire diensten beheren businesscases uitwerken beveiligingsapparatuur bedienen met belanghebbenden onderhandelen concepten voor energiebesparing ontwikkelen technologieën voor hernieuwbare energie onderzoeksvoorstellen schrijven verschillende projecten beheren deadlines halen energiemarkt arbeidswet bouwkundige systemen inspecteren industriële uitrusting inspecteren personeel helpen groeien oplossingen voor problemen creëren financieel verslag opstellen projectplannen evalueren advies geven over verbetering van de beveiliging veiligheidsrisico’s inspecties leiden onderhoudswerkzaamheden beheren kwaliteit van producten controleren veiligheidsrapporten schrijven kwaliteitsstandaarden facilitaire diensten promoten veiligheidssystemen van faciliteiten onderhouden met leveranciers over voorwaarden onderhandelen schaalvoordelen in projecten gebruiken beleggingsbeslissingen nemen zakenrelaties aangaan planlezen energiebeheer van installaties uitvoeren elektriciteitsverbruik naleving van de geluidsnormen waarborgen beleidslijnen van de organisatie naleven wettelijk gebruik van geweld risicoanalyses uitvoeren inspanningen coördineren voor bedrijfsontwikkeling gasmarkt kwaliteitscriteria voor productie definiëren organisatorische veerkracht omgaan met grote incidenten kosten-batenanalyserapporten verstrekken werknemers opleiden winstgevendheid inschatten testresultaten melden aan andere afdelingen toezicht houden op werkzaamheden uitbestedingsstrategie advies geven over verbruik van nutsvoorzieningen regelgeving inzake brandveiligheid energie-efficiëntie testgegevens analyseren gezondheids- en veiligheidsmaatregelen in de schoonmaakindustrie een incidentenrapportage bijhouden financieringsmiddelen beheren projectbeheer uitvoeren richtsnoeren voor productie opstellen personeel aanwerven fabricageprocessen technische documentatie aanleveren energieprestatiecontracten opstellen financiële haalbaarheid beoordelen standaardsystemen voor enterprise resource planning beheren beveiligingsbeleid definiëren veiligheidsvoorschriften voor elektriciteit klantenservice verlenen juridische vereisten identificeren projectspecificaties creëren problemen doorgeven aan ervaren collega’s materiaal inspecteren advies geven over energie-efficiëntie van verwarmingssystemen automatisering in gebouwen noodevacuatieplannen beheren projectbeheer leveranciersrisico’s beoordelen inkoopactiviteiten beheren jaarrekeningen interpreteren gezondheids- veiligheids- en hygiënewetgeving op het gebied van voedsel naleven industriële verwarmingssystemen energieprestaties van gebouwen wetenschappelijke verhandelingen schrijven beheer van de leveringsketen kwaliteitscontroles uitvoeren innovatief infrastructuurontwerp promoten contacten leggen met veiligheidsautoriteiten veiligheids- en bewakingsapparatuur bedienen werkgerelateerde verslagen schrijven richtlijnen van het hoofdkantoor integreren in lokale vestigingen corporate governance ten uitvoer brengen oefeningen voor herstel na rampen leiden testgegevens vastleggen energieaudit uitvoeren crowdsourcing-strategie defecten aan meters van nutsvoorzieningen vaststellen kwaliteitscontroles vóór montage uitvoeren ruimtebenutting beheren insourcestrategie energiebehoeften vaststellen boekhouding trends op de energiemarkt analyseren contacten leggen met regeringsfunctionarissen duurzame energie promoten meetinstrumenten gebruiken strategieën om inkomsten te genereren ontwikkelen productiebeleid ontwikkelen cyberbeveiliging conflictbeheersing toepassen audittechnieken doelstellingen op het gebied van kwaliteitsborging vaststellen energieverbruik analyseren vertrouwelijkheid van informatie beveiligingsteam leiden organisatorische teams vormen op basis van competenties uitrusting voor nutsvoorzieningen controleren veranderingsmanagement toepassen klachten van klanten afhandelen tijdschatting maken voor werkzaamheden faciliteitenbeheer in de organisatie toezicht houden op ingehuurde beveiliging raadplegingsmethoden duurzaam beheer promoten relaties met leveranciers onderhouden samenwerken aan internationale energieprojecten advies geven over efficiëntieverbeteringen methoden voor kwaliteitsgarantie relaties met belanghebbenden onderhouden toezicht houden op kwaliteitscontroles multimodale vervoerslogistiek met leveranciers over verbetering onderhandelen businessplannen meedelen aan medewerkers gasverbruik begrotingscontrole uitvoeren metrische gegevens van een project beheren

Loopbaanperspectief

Het beroep operationeel manager behoort tot de beroepsgroep Managers productie. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20242000  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20247000  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20249000  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB