Beroep operationeel manager chemische productie

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Conventioneel

Kennis

 • Chemische processen
 • Beginselen van leiderschap
 • Fabrieksapparatuur
 • Goede productiepraktijken
 • Fabricageprocessen
 • Beginselen van de leveringsketen
 • Risicobeheer

Vaardigheden

 • Richtsnoeren voor productie opstellen
 • Chemische processen verbeteren
 • Grond- en hulpstoffen beheren
 • Productieplannen communiceren
 • Kwaliteit van diensten beoordelen
 • Bedrijfsnormen volgen
 • Productieschema aanpassen
 • Leiding geven aan personeel
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Strategieën voor toeleveringsketens analyseren
 • Zorgen voor naleving van de veiligheidswetgeving
 • Gevolgen voor het milieu beoordelen
 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures plannen
 • Budgetten beheren
 • Productplanning uitvoeren
 • Toestand van chemische processen controleren
 • Zich houden aan standaardprocedures
 • Omgaan met managers
 • Streven naar bedrijfsgroei
 • Productiebeleid ontwikkelen
 • Chemische reactie reguleren
 • Productieniveaus aanpassen
 • Deadlines halen
 • Kwaliteitsnormen voor productie controleren
 • Inspectie van chemische processen beheren
 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving
 • Op de hoogte blijven van de digitale transformatie van industriële processen
 • Productie van de fabriek controleren

Optionele kennis en vaardigheden

technische beginselen toezien op de productievoorwaarden laboratoriumtechnieken eigenschappen van bij looien gebruikte chemicaliën ict-softwarespecificaties medewerkers inlichten over bescherming tegen straling opleiding geven nucleaire opwerking kwaliteitssystemen voor de productie van farmaceutische producten advies geven over afvalbeheer parameters van productieprocessen optimaliseren strategieën voor bescherming tegen straling ontwikkelen kwaliteitscriteria voor productie definiëren naleving van richtlijnen voor bescherming tegen straling verzekeren overleggen met externe laboratoria farmaceutische chemie geneesmiddelenontwikkeling chemische monsters testen mechanica farmaceutische sector materialen voor productie testen kernenergie productiedocumentatie beheren apparatuur voor chemische analyse gebruiken chemische testprocedures beheren energie farmaceutische technologie multimediasystemen kwaliteit van producten controleren

Loopbaanperspectief

Het beroep operationeel manager chemische productie behoort tot de beroepsgroep Managers productie. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20242000  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20247000  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20249000  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld