Beroep operationeel directeur

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Conventioneel

Kennis

 • Modellering van bedrijfsprocessen
 • Ondernemingsbeleid
 • Marketingmanagement
 • Financiële jaarrekeningen

Vaardigheden

 • Legale bedrijfsactiviteiten garanderen
 • Ethische gedragscodes voor bedrijven in acht nemen
 • Een professioneel netwerk ontwikkelen
 • Strategische onderbouw integreren in dagelijkse prestaties
 • Organisatorische teams vormen op basis van competenties
 • Jaarrekeningen interpreteren
 • Met belanghebbenden onderhandelen
 • Strategische bedrijfsbeslissingen nemen
 • Betrokken zijn bij de dagelijkse werkzaamheden in het bedrijf
 • Samenwerkingsrelaties aangaan
 • Kernprestatie-indicatoren volgen
 • Zakelijke overeenkomsten sluiten
 • Managers van bedrijfsafdelingen leiden
 • Bedrijfsdoelstellingen analyseren
 • Leidinggevende voorbeeldrol vervullen in een organisatie
 • Doelstellingen voor de middellange en lange termijn plannen
 • Activiteiten delegeren
 • Prestaties van medewerkers van een organisatie evalueren

Optionele kennis en vaardigheden

uitvoerstrategieën toepassen invoerstrategieën toepassen operationele businessplannen implementeren financiële prestaties van een bedrijf analyseren contacten onderhouden met aandeelhouders internationale betrekkingen opbouwen ondernemingsstrategieën ontwikkelen strategische planning implementeren organisatorische beleidslijnen vaststellen visionaire ambities integreren in het bedrijfsbeheer bedrijfscultuur vormen voldoen aan wettelijke verplichtingen communiceren met de raad van bestuur organisatorische beleidslijnen opstellen financieel beheer verantwoordelijkheid nemen voor het beheer van een bedrijf organisatorische normen definiëren businessplannen opstellen ondernemingsstructuur definiëren belangen van aandeelhouders integreren in businessplannen strategieën om inkomsten te genereren ontwikkelen

Loopbaanperspectief

Het beroep operationeel directeur behoort tot de beroepsgroep Algemeen directeuren. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241700  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202412900  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202414600  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  hoog