Beroep operationeel directeur

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Business process modelling
 • Company policies
 • Marketing management
 • Financial statements

Vaardigheden

 • Ensure lawful business operations
 • Abide by business ethical code of conducts
 • Develop professional network
 • Integrate strategic foundation in daily performance
 • Shape organisational teams based on competencies
 • Interpret financial statements
 • Negotiate with stakeholders
 • Make strategic business decisions
 • Get involved in the day-to-day operation of the company
 • Establish collaborative relations
 • Track key performance indicators
 • Conclude business agreements
 • Lead managers of company departments
 • Analyse business objectives
 • Show an exemplary leading role in an organisation
 • Plan medium to long term objectives
 • Delegate activities
 • Evaluate performance of organisational collaborators

Optionele kennis en vaardigheden

uitvoerstrategieën toepassen invoerstrategieën toepassen operationele businessplannen implementeren financiële prestaties van een bedrijf analyseren contacten onderhouden met aandeelhouders internationale betrekkingen opbouwen ondernemingsstrategieën ontwikkelen strategische planning implementeren organisatorische beleidslijnen vaststellen visionaire ambities integreren in het bedrijfsbeheer bedrijfscultuur vormen voldoen aan wettelijke verplichtingen communiceren met de raad van bestuur organisatorische beleidslijnen opstellen financieel beheer verantwoordelijkheid nemen voor het beheer van een bedrijf organisatorische normen definiëren businessplannen opstellen ondernemingsstructuur definiëren belangen van aandeelhouders integreren in businessplannen strategieën om inkomsten te genereren ontwikkelen

Loopbaanperspectief

Het beroep operationeel directeur behoort tot de beroepsgroep Algemeen directeuren. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241700  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202412900  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202414600  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  hoog