Beroep opbouwwerker

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Opbouwwerker: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Begrotingsbeginselen

  Beginselen voor de raming en planning van prognoses voor de bedrijfsactiviteiten, opstellen van regelmatige begroting en verslagen.

 • Implementatie van overheidsbeleid

  De procedures voor de toepassing van overheidsbeleid op alle niveaus van het openbaar bestuur.

Vaardigheden

 • Relaties met lokale vertegenwoordigers onderhouden

  Goede betrekkingen onderhouden met vertegenwoordigers van de plaatselijke wetenschappelijke, economische en burgerlijke samenleving.

 • Resourceplanning uitvoeren

  Een raming maken van de verwachte input in termen van tijd, personeel en financiële middelen die nodig zijn om de projectdoelstellingen te verwezenlijken.

 • Publieke presentaties geven

  In het openbaar spreken en communiceren met de aanwezigen. Voorbereiden van mededelingen, plannen, grafieken en andere informatie ter ondersteuning van de presentatie.

 • Zorgen voor transparantie van informatie

  Ervoor zorgen dat de vereiste of gevraagde informatie duidelijk en volledig wordt verstrekt, op een manier waarop geen gegevens expliciet worden weggelaten, aan het publiek of de verzoekende partijen.

 • Gemeenschapsrelaties opbouwen

  Affectieve en langdurige relaties met lokale gemeenschappen ontwikkelen, door bijvoorbeeld speciale programma’s voor kleuterscholen en scholen en voor gehandicapten en ouderen te organiseren, het bewustzijn te vergroten en in ruil daarvoor waardering van de gemeenschap te krijgen.

 • Behoeften van een gemeenschap analyseren

  Het identificeren van en reageren op specifieke sociale problemen in een gemeenschap, het afbakenen van de omvang van het probleem en het beschrijven van het niveau van de middelen die nodig zijn om het probleem aan te pakken en het identificeren van de bestaande middelen van de gemeenschap die beschikbaar zijn om het probleem aan te pakken.

 • Verbeteringsstrategieën aanbieden

  De hoofdoorzaken van problemen identificeren en voorstellen doen voor effectieve en langetermijnoplossingen.

 • Contacten onderhouden met lokale overheden

  Contact onderhouden en informatie uitwisselen met regionale of lokale overheden.

 • Strategisch onderzoek uitvoeren

  Mogelijkheden op lange termijn onderzoeken met het oog op verbeteringen en plannen om deze te verwezenlijken.

 • Werken met gemeenschappen

  Sociale projecten opzetten met het oog op gemeenschapsontwikkeling en actieve burgerparticipatie.

Optionele kennis en vaardigheden

publiekrecht public relations verzorgen overheidsfinanciën advies geven over wetgevingsbesluiten implementatie van overheidsbeleid beheren advies geven over economische ontwikkeling openbare onderzoeken uitvoeren rapporten presenteren zorgen voor de openbare orde en veiligheid sociaal bewustzijn promoten projectbeheer uitvoeren wetgeving inzake sociale huisvesting beginselen van projectbeheer relaties met overheidsinstellingen onderhouden een professioneel netwerk ontwikkelen

Loopbaanperspectief

Het beroep opbouwwerker behoort tot de beroepsgroep Beleidsadviseurs. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-600  laag
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20249500  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  hoog

Source: Sisyphus ODB