Beroep opbouwwerker

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Budgetary principles
 • Government policy implementation

Vaardigheden

 • Maintain relations with local representatives
 • Perform resource planning
 • Conduct public presentations
 • Ensure information transparency
 • Build community relations
 • Analyse community needs
 • Provide improvement strategies
 • Liaise with local authorities
 • Carry out strategic research
 • Work within communities

Optionele kennis en vaardigheden

publiekrecht public relations verzorgen overheidsfinanciën advies geven over wetgevingsbesluiten implementatie van overheidsbeleid beheren advies geven over economische ontwikkeling openbare onderzoeken uitvoeren rapporten presenteren zorgen voor de openbare orde en veiligheid sociaal bewustzijn promoten projectbeheer uitvoeren wetgeving inzake sociale huisvesting beginselen van projectbeheer relaties met overheidsinstellingen onderhouden een professioneel netwerk ontwikkelen

Loopbaanperspectief

Het beroep opbouwwerker behoort tot de beroepsgroep Beleidsadviseurs. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-600  laag
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20249500  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  hoog