Beroep oogsttechnicus in de aquacultuur

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Realistisch
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Brandbestrijdingssystemen
 • Visvangstmethoden
 • Bioveiligheid
 • Biologie van vissen
 • Identificatie en classificatie van vissen
 • Brandbestrijding bij aquacultuurvoorzieningen
 • Voorschriften inzake vissenwelzijn

Vaardigheden

 • Vistuig voorbereiden
 • Aquatische soorten oogsten
 • Abnormaal vissengedrag waarnemen
 • Zorgen voor de naleving van aquacultuurnormen
 • Visbehandelingen toepassen
 • Aquatische productieomgevingen controleren
 • Dode vissen verzamelen
 • Vangst van levende vissen controleren
 • Eetgedrag controleren
 • Klein vaartuig besturen
 • Behandelingsvoorzieningen voor vis prepareren
 • Vissorteringswerkzaamheden uitvoeren
 • Sterftecijfers van vissen volgen
 • Visvangstuitrusting gebruiken
 • Visvangstmethoden toepassen
 • Aquatische dieren voorbereiden voor de oogst
 • Aquacultuursoorten identificeren
 • Preventieve maatregelen tegen visziekten uitvoeren
 • Behandelde vissen controleren
 • Voorbereidingen uitvoeren voor een specialist inzake vissenziekten
 • Oogstkosten inschatten
 • Visvangstproductie melden
 • Zwemmen
 • Gezondheidsdocumentatie opstellen
 • Omgaan met afval van visvangst
 • Gebruik van kleine vaartuigen voorbereiden
 • Branden blussen
 • Gezondheidsstatus van vissen controleren
 • Vissorteeraparatuur onderhouden
 • Vistuig onderhouden
 • Visvangstmateriaal prepareren
 • Gevangen vis behandelen

Optionele kennis en vaardigheden

communicatiemiddelen gebruiken mondelinge instructies overbrengen informatie over groeitempo verzamelen werk van teams en individuen plannen verschillende talen spreken registratie van incidenten en ongevallen levende vissen op afwijkingen testen zorg dragen voor visvervoer interne communicatiesystemen onderhouden telefonisch communiceren buitenshuis communiceren in de buitenlucht werken communiceren met klanten in ongunstige weersomstandigheden werken communiceren in het engels op competent gebruiksniveau anatomie van vissen groeitempo berekenen van aquatische hulpbronnen groeitempo van gecultiveerde vissoorten controleren team leiden zorg dragen voor de gezondheid en veiligheid van aquacultuurmedewerkers

Loopbaanperspectief

Het beroep oogsttechnicus in de aquacultuur behoort tot de beroepsgroep Veetelers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-128  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202415500  hoog
verwachte baanopeningen tot 202415500  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld