Beroep oogstmanager in de aquacultuur

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Realistisch

Kennis

 • Bioveiligheid
 • Anatomie van vissen
 • Wetgeving op het gebied van dierenwelzijn
 • Biologie van vissen
 • Voorschriften inzake vissenwelzijn
 • Visvangstmethoden
 • Rangschikking van vissen
 • Identificatie en classificatie van vissen

Vaardigheden

 • Dierengeneesmiddelen verstrekken onder professionele begeleiding
 • Vistuig onderhouden
 • Ervoor zorgen dat veiligheidsvoorschriften inzake kooien worden gevolgd
 • Toezien op oogstprocessen
 • Opleiding geven
 • Aquatische productieomgevingen controleren
 • Veterinaire diagnostische procedures ondersteunen
 • Visvangstmethoden toepassen
 • Helpen bij algemene veterinaire medische procedures
 • Aquatische dieren voorbereiden voor de oogst
 • Werkongevallen voorkomen
 • Zorgen voor de naleving van aquacultuurnormen
 • Oogstkosten inschatten
 • Vissorteeraparatuur onderhouden
 • Dierenhygiëne beheren
 • Juridische vereisten identificeren
 • Preventieve maatregelen tegen visziekten uitvoeren
 • Gezondheidsdocumentatie opstellen
 • Zorg dragen voor de gezondheid en veiligheid van aquacultuurmedewerkers
 • Samenwerken met dierdeskundigen
 • Gezondheidsprogramma’s ontwikkelen voor aquatisch kweekmateriaal
 • Vistuig voorbereiden
 • Beheerplannen ontwikkelen om risico’s in aquacultuur te verminderen
 • Aquacultuurmateriaal inspecteren

Optionele kennis en vaardigheden

communicatiemiddelen gebruiken levende vissen op afwijkingen testen vissen vervoeren buitenshuis communiceren onderzoek uitvoeren over sterftecijfers van vissen mondelinge instructies overbrengen communiceren met klanten gevangen vis behandelen communiceren in het engels op competent gebruiksniveau voorbereidingen uitvoeren voor een specialist inzake vissenziekten in de buitenlucht werken abnormaal vissengedrag waarnemen dode vissen verzamelen verkoop van levende producten organiseren visvangstmateriaal prepareren levende vissen verzamelen operationele transportproblemen oplossen omgaan met afval van visvangst in ongunstige weersomstandigheden werken

Loopbaanperspectief

Het beroep oogstmanager in de aquacultuur behoort tot de beroepsgroep Managers productie. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20242000  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20247000  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20249000  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld