Beroep oogstarbeider in de aquacultuur

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel
 • Realistisch / Ondernemend

Kennis

 • Omgaan met touwen
 • Bioveiligheid
 • Voorschriften inzake vissenwelzijn

Vaardigheden

 • Waterdebiet meten
 • Vissorteringswerkzaamheden uitvoeren
 • Humane wijze van vangen toepassen
 • Aquacultuursoorten identificeren
 • Levende vissen op afwijkingen testen
 • Dode vissen verzamelen
 • Aquatische soorten oogsten
 • In ploegen werken
 • Gevangen vis behandelen
 • Voorbereidingen uitvoeren voor een specialist inzake vissenziekten
 • Visvangstuitrusting gebruiken
 • Vistuig onderhouden
 • Vistuig voorbereiden
 • Sterftecijfers van vissen volgen
 • Veiligheidsmaatregelen bij visserijactiviteiten in acht nemen
 • Waterkwaliteitsparameters meten
 • Vissen vervoeren
 • Aquatische dieren voorbereiden voor de oogst
 • Omgaan met afval van visvangst
 • Hygiënische praktijken bij visserijactiviteiten in acht nemen

Optionele kennis en vaardigheden

werken als team continue professionele ontwikkeling op het gebied van visserijactiviteiten doormaken visvangstmethoden communiceren in het engels op competent gebruiksniveau rapporteren aan teamleider zwemmen voedingsschema’s voor vissen implementeren mondelinge instructies overbrengen eetgedrag controleren gebruik van vervoersmiddelen telefonisch communiceren in ongunstige weersomstandigheden werken identificatie en classificatie van vissen gebruik van kleine vaartuigen voorbereiden in de buitenlucht werken klein vaartuig besturen communicatiemiddelen gebruiken