Beroep oogstarbeider in de aquacultuur

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel
 • Realistisch / Ondernemend

Kennis

 • Bioveiligheid
 • Voorschriften inzake vissenwelzijn
 • Omgaan met touwen

Vaardigheden

 • Vissorteringswerkzaamheden uitvoeren
 • Visvangstuitrusting gebruiken
 • Dode vissen verzamelen
 • Vistuig onderhouden
 • Aquatische soorten oogsten
 • Vissen vervoeren
 • Hygiënische praktijken bij visserijactiviteiten in acht nemen
 • Levende vissen op afwijkingen testen
 • Omgaan met afval van visvangst
 • In ploegen werken
 • Humane wijze van vangen toepassen
 • Voorbereidingen uitvoeren voor een specialist inzake vissenziekten
 • Waterdebiet meten
 • Aquatische dieren voorbereiden voor de oogst
 • Aquacultuursoorten identificeren
 • Waterkwaliteitsparameters meten
 • Gevangen vis behandelen
 • Veiligheidsmaatregelen bij visserijactiviteiten in acht nemen
 • Sterftecijfers van vissen volgen
 • Vistuig voorbereiden

Optionele kennis en vaardigheden

klein vaartuig besturen communiceren in het engels op competent gebruiksniveau in ongunstige weersomstandigheden werken werken als team voedingsschema’s voor vissen implementeren rapporteren aan teamleider telefonisch communiceren identificatie en classificatie van vissen mondelinge instructies overbrengen continue professionele ontwikkeling op het gebied van visserijactiviteiten doormaken eetgedrag controleren in de buitenlucht werken zwemmen visvangstmethoden gebruik van vervoersmiddelen gebruik van kleine vaartuigen voorbereiden communicatiemiddelen gebruiken