Beroep Ontwerper commerciële producten

Een ontwerper commerciële producten bedenkt en ontwerpt producten ten behoeve van commerciële doeleinden. Hij of zij richt zich daarbij enerzijds op het ontwerp van het product door na te denken over materialen en bijvoorbeeld functionele vereisten, en anderzijds op ondernemerschap. Dat betekent dat de ontwerper commerciële producten weet hoe de markt in elkaar zit en met zijn of haar ontwerp inspeelt op de wensen en behoeften van de klant. Hij of zij brengt het ontwerp in beeld bij potentiële kopers en vertaalt het ontwerp naar gedetailleerde documenten ten behoeve van de productie ervan. De ontwerper commerciële producten zorgt ervoor dat er prototypes en monsters voorhanden zijn en ziet toe op het productieproces.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken ontwerper commerciële producten

 • Het formuleren van ontwerpconcepten voor commerciële producten.
 • Doelen en beperkingen van de ontwerpinstructie in beeld brengen.
 • Kennis vergaren over de verkoopmarkt en inspelen op de wensen en behoeften van de klant.
 • Het ontwerp in overeenstemming brengen met functionele, technische, ecologische en productionele vereisten.
 • Ontwerpen uitwerken door middel van schetsen, illustraties en modellen om met potentiële kopers over het ontwerp te kunnen communiceren.
 • Een gedetailleerd ontwerp uitwerken ten behoeve van de productie.
 • Toezien op het gehele productieproces.

Gerelateerde beroepen verkoop

 • After sales manager
 • Buitendienst medewerker elektrische apparatuur
 • Buitendienstmedewerker chemische producten
 • Buitendienstmedewerker civiele techniek
 • Buitendienstmedewerker computerapparatuur
 • Buitendienstmedewerker educatieve materialen
 • Buitendienstmedewerker farmaceutische producten
 • Buitendienstmedewerker financiële producten
 • Buitendienstmedewerker geavanceerde technische producten
 • Buitendienstmedewerker glas, glasproducten
 • Buitendienstmedewerker installatietechniek
 • Buitendienstmedewerker kleding, schoeisel, leer
 • Buitendienstmedewerker machines voor de bouw of onderdelen
 • Buitendienstmedewerker machines, apparaten, voertuigen
 • Buitendienstmedewerker medische producten
 • Buitendienstmedewerker metaalproducten
 • Buitendienstmedewerker rubber, plastic producten
 • Buitendienstmedewerker utiliteitsbouw
 • Buitendienstmedewerker voeding, dranken, tabaksproducten
 • Business development manager
 • Chauffeur/verkoopmedewerker
 • Manager/directeur groothandelsbedrijf

Loopbaanperspectief

Het beroep Ontwerper commerciële producten behoort tot de beroepsgroep Grafisch vormgevers en productontwerpers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246000  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20243900  erg laag
verwachte baanopeningen tot 202410000  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  hoog