Beroep ontmantelaar/sloper

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Mechanische werktuigen

Vaardigheden

 • Gevaarlijk afval verwijderen
 • Gevaren van gevaarlijke goederen herkennen
 • Elektrisch gereedschap gebruiken
 • Grond voorbereiden voor bouwwerkzaamheden
 • Zware constructiewerktuigen verrijden
 • Werkgebied beveiligen
 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw in acht nemen
 • Zware constructiewerktuigen bevestigen
 • Niet-gevaarlijk afval verwijderen
 • Zware bouwuitrusting in goede staat houden
 • Oppervlakken tijdens bouwwerken beschermen
 • Gevaarlijke stoffen hanteren
 • Materiaal gebruiken voor bouw en reparatie
 • Werken in een bouwteam
 • Veilig met machines werken
 • Schade aan infrastructuur van nutsvoorzieningen voorkomen
 • Zware constructiemachines bedienen zonder toezicht
 • Werkplatform bouwen
 • Op gebeurtenissen in tijdkritieke omgevingen reageren
 • Veiligheidsuitrusting gebruiken tijdens bouwwerken
 • Gezondheids- en veiligheidsnormen toepassen

Optionele kennis en vaardigheden

materiaal laden lading vastmaken veiligheidsprocedures volgen bij werken op grote hoogten regelgeving inzake asbestverwijdering ontsmettingstechnieken afval sorteren graaftechnieken lasersnijapparatuur gebruiken ondergrondse gezondheids- en veiligheidsrisico's