Beroep onderzoeker thanatologie

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Scientific research methodology
 • Thanatology
 • Anthropology
 • Psychology
 • Sociology

Vaardigheden

 • Identify research topics
 • Apply scientific methods
 • Write scientific papers
 • Develop scientific theories
 • Identify purpose of analysis
 • Gather data
 • Perform scientific research

Optionele kennis en vaardigheden

historisch onderzoek doen academisch onderzoek publiceren onderzoeksproces plannen psychologisch onderzoek uitvoeren psychologische beoordeling uitvoeren sociale wetenschappen archeologie team leiden menselijke fysiologie menselijk gedrag onderzoeken forensische gegevens beoordelen forensische antropologie filosofie ethiek biologie onderzoeksinterviews uitvoeren gezondheidsgerelateerd onderzoek uitvoeren

Loopbaanperspectief

Het beroep onderzoeker thanatologie behoort tot de beroepsgroep Psychologen en sociologen. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20242800  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202410600  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202413400  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg laag
samenhang baankans met economie  erg laag