Beroep onderzoeker sociale wetenschappen

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Artistiek
 • Onderzoekend / Realistisch

Kennis

 • Wettelijke vereisten in de sociale sector
 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie
 • Ondernemingsbeleid
 • Sociale rechtvaardigheid
 • Sociale wetenschappen
 • Sociale werktheorie

Vaardigheden

 • Werken in partnerschap met gebruikers van sociale diensten
 • Wetenschappelijke methoden toepassen
 • Omgaan met ethische dilemma's in de maatschappelijke dienstverlening
 • Antionderdrukkingspraktijken toepassen
 • Continue professionele ontwikkeling ondernemen op het gebied van sociaal werk
 • Gebruikers van sociale diensten doorverwijzen
 • Onderzoek inzake sociaal werk uitvoeren
 • Nadenken over praktijken
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Activiteiten delegeren
 • Problemen kritisch behandelen
 • Interviews afnemen bij sociale diensten
 • Pleiten voor gebruikers van sociale diensten
 • Kwetsbare gebruikers van sociale diensten beschermen
 • Gebruikers van diensten en verzorgers betrekken bij de planning van zorg
 • Situatie van gebruikers van sociale diensten beoordelen
 • Socialedienstverleningsprocedures plannen
 • Verslagen van werk met gebruikers van diensten bewaren
 • Professionele identiteit ontwikkelen in sociaal werk
 • Sociale diensten verlenen in cultureel diverse gemeenschappen
 • Sociale crisissen beheersen
 • Sociale problemen voorkomen
 • Casemanagement toepassen
 • Kwaliteitsnormen toepassen bij sociale diensten
 • Communiceren met gebruikers van sociale diensten
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Rekening houden met de sociale invloed van acties op gebruikers van diensten
 • Gebruikers van sociale diensten sterker maken
 • Sociale verandering promoten
 • Onderhandelen met belanghebbenden van sociale diensten
 • Sociaal rechtvaardige werkbeginselen toepassen
 • Een professioneel netwerk ontwikkelen
 • Hulprelaties opbouwen met gebruikers van sociale diensten
 • Integratie bevorderen
 • Bijdragen aan het waarborgen van veiligheid van individuen
 • Sociale werkpakketten regelen
 • Werken met gemeenschappen
 • Wetenschappelijk besluitvormingsproces in de gezondheidszorg implementeren
 • Holistische benadering toepassen binnen sociale diensten
 • Actief luisteren
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Stressbestendig zijn
 • Empathisch zijn
 • Onderhandelen met gebruikers van sociale diensten
 • Crisisinterventie toepassen
 • Verslag doen van sociale ontwikkelingen
 • Persoonsgerichte zorg toepassen
 • Stress in organisaties beheersen
 • Sociaal dienstverleningsplan evalueren
 • Voorzorgsmaatregelen voor gezondheid en veiligheid volgen bij socialezorgpraktijken
 • Conflicten hanteren
 • Beslissingen nemen binnen sociaal werk
 • Rechten van gebruikers van diensten promoten
 • Professioneel communiceren met collega’s in andere vakgebieden
 • Wetgeving transparant maken voor gebruikers van sociale diensten
 • Beschikken over computervaardigheden
 • Problemen oplossen bij sociale dienstverlening
 • Sociale begeleiding bieden
 • Samenwerken op interprofessioneel niveau
 • Leiderschap tonen bij sociale dienstverlening
 • Voldoen aan praktijknormen in sociale diensten

Loopbaanperspectief

Het beroep onderzoeker sociale wetenschappen behoort tot de beroepsgroep Psychologen en sociologen. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20242800  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202410600  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202413400  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg laag
samenhang baankans met economie  erg laag