Beroep onderwijspsycholoog

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Onderzoekend
 • Onderzoekend / Ondernemend
 • Onderzoekend / Sociaal

Kennis

 • Psychologie
 • Psychologische begeleidingsmethoden
 • Schoolpsychologie
 • Ontwikkelingspsychologie
 • Psychologische ontwikkeling van jongeren
 • Crisisinterventie

Vaardigheden

 • Therapeutische vooruitgang controleren
 • Ondersteuningsnetwerk van de student raadplegen
 • Gedrag van studenten volgen
 • Educatieve testen afnemen
 • Psychologische testen interpreteren
 • Testen op gedragspatronen
 • Studenten begeleiden
 • Crisisinterventie toepassen
 • Actief luisteren
 • Testen op emotionele patronen
 • Contacten onderhouden met educatieve medewerkers
 • Contacten onderhouden met pedagogische medewerkers
 • Communiceren met jongeren

Optionele kennis en vaardigheden

leerproblemen psychiatrische aandoeningen welzijn van kinderen ondersteunen helpen bij de organisatie van schoolevenementen beoordelingsprocessen academisch onderzoek publiceren consultatie analyse van leerbehoeften onderzoeksvoorstellen schrijven communiceren over het welzijn van jongeren wetenschappelijke onderzoeksmethodologie toezicht houden op buitenschoolse activiteiten veiligheid van studenten garanderen onderwijswet op de hoogte blijven van ontwikkelingen in het vakgebied communicatiestoornissen aandacht tonen voor de situatie van studenten psychologisch onderzoek uitvoeren gedragsstoornissen procedures in het secundair onderwijs

Loopbaanperspectief

Het beroep onderwijspsycholoog behoort tot de beroepsgroep Psychologen en sociologen. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20242800  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202410600  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202413400  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg laag
samenhang baankans met economie  erg laag