Beroep onderwijsinspecteur

Onderwijsinspecteurs bezoeken scholen om ervoor te zorgen dat het personeel hun taken uitvoert in overeenstemming met de onderwijsregels en -voorschriften, en om erop toe te zien dat de administratie, de gebouwen en de uitrusting van de school voldoen aan de voorschriften. Ze observeren de lessen en onderzoeken de gegevens om de werking van de school te beoordelen en rapporten over hun bevindingen te schrijven. Zij geven feedback en advies over verbeteringen en rapporteren de resultaten aan hogere ambtenaren. Soms bereiden ze ook trainingen voor en organiseren ze conferenties waaraan de vakdocenten moeten deelnemen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Conventioneel

Taken onderwijsinspecteur

 • Het onderzoeken van de kwaliteit van onderwijs en daartoe scholen en instellingen bezoeken.
 • Sterke en zwakke onderdelen binnen het onderwijs in beeld brengen.
 • Scholen en instellingen adviseren over mogelijke verbeteringen.
 • Rapporteren over de uitkomsten van onderzoek en over ontwikkelingen in het onderwijs.
 • Het bewaken van de naleving van wet- en regelgeving.
 • Onderzoek doen naar het Nederlands onderwijs in brede zin.
 • Zich inzetten voor activiteiten ter verbetering van de zwakke onderdelen.
 • De ondergrens van kwaliteit bewaken.

Gerelateerde beroepen overig onderwijs

 • Autorij instructeur, motorrij instructeur
 • Docent creatieve vakken
 • Docent drama
 • Docent IT-vakken
 • Docent muziek, zang
 • Docent Nederlands als tweede taal
 • Docent overige vakgebieden
 • Docent vreemde talen
 • Docent yoga of vergelijkbaar
 • Leerkracht speciaal overig onderwijs
 • Leerkracht speciaal voortgezet onderwijs
 • Remedial teacher
 • Rij-examinator
 • Sportleraar

Kennis

 • Pedagogie
 • Normen voor leerplannen

Vaardigheden

 • Kwaliteitscontroles uitvoeren
 • Onderwijsactiviteiten observeren
 • Onopgemerkte organisatorische behoeften identificeren
 • Feedback aan leerkrachten geven
 • Onderwijsinstellingen inspecteren
 • Ervoor zorgen dat de leerplannen worden gevolgd
 • Advies geven over onderwijsmethoden
 • Toezicht houden op onderwijsontwikkelingen

Optionele kennis en vaardigheden

sociaal bewustzijn promoten kennis van menselijk gedrag gebruiken analytisch denken intercultureel bewustzijn tonen advies geven over de ontwikkeling van leerprogramma’s relaties met overheidsinstellingen onderhouden pedagogische concepten ontwikkelen leertechnologieën onderwijs voor leerlingen met bijzondere behoeften navolging van beleid garanderen advies geven over conflictbeheersing advies geven over lesplannen strategische planning implementeren personeelsevaluaties organiseren educatief netwerk oprichten leiding geven aan personeel opleidingsevenementen voor leerkrachten voorbereiden

Loopbaanperspectief

Het beroep onderwijsinspecteur behoort tot de beroepsgroep Onderwijskundigen en overige docenten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024400  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202415000  hoog
verwachte baanopeningen tot 202415500  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  laag