Beroep onderwijsassistent basisonderwijs

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Conventioneel

Kennis

 • Procedures in het lager onderwijs

Vaardigheden

 • Positieve instelling van jongeren ondersteunen
 • Zorgprogramma’s voor kinderen implementeren
 • Studenten bijstaan bij het leren
 • Vooruitgang van studenten volgen
 • Veiligheid van studenten garanderen
 • Kinderen bijstaan bij de ontwikkeling van fundamentele persoonlijke vaardigheden
 • Constructieve kritiek geven
 • Toezicht houden op de speelplaats
 • Studentenrelaties beheren
 • Studenten aanmoedigen hun prestaties te erkennen
 • Voldoen aan de fundamentele fysieke behoeften van kinderen
 • Studentendiscipline handhaven
 • Studenten helpen met materiaal
 • Ondersteuning aan leerkrachten bieden
 • Jongeren voorbereiden op de volwassenheid
 • Omgaan met problemen van kinderen
 • In lesmateriaal voorzien
 • Welzijn van kinderen ondersteunen

Optionele kennis en vaardigheden

ehbo lesinhoud voorbereiden contacten onderhouden met ouders van kinderen naschoolse opvang bieden contacten onderhouden met pedagogische medewerkers veelvoorkomende kinderziekten principes van teamwerk creatieve voorstellingen organiseren curriculumdoelstellingen studenten begeleiden op schoolreis bescherming van jonge personen promoten studenten raadplegen over leerinhoud ontwikkeling van de jeugd beoordelen soorten handicaps klassenmanagement uitvoeren leerproblemen advies geven over lesplannen reiniging van de werkplek studenten beoordelen lagereschoolonderwerpen onderwijzen werken met elektronische leeromgevingen teamwork tussen studenten aanmoedigen

Loopbaanperspectief

Het beroep onderwijsassistent basisonderwijs behoort tot de beroepsgroep Leidsters kinderopvang en onderwijsassistenten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20247400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202427100  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202434500  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  gemiddeld