Beroep Onderofficier strijdkrachten

 • Shutterstock.com
  Onderofficier strijdkrachten

Een onderofficier strijdkrachten voert het commando over, traint en motiveert soldaten voor taken in vredestijd en in oorlogstijd. Is werkzaam op middenkader niveau binnen het leger.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Taken onderofficier strijdkrachten

 • Traint en oefent het gebruik van divers militair materieel en tactieken en geeft training aan soldaten.
 • Draagt zorg voor de discipline, het welzijn en de loopbaanontwikkeling van de soldaten onder zijn commando.
 • Communiceert effectief met ondergeschikten, collegae en professionele en publieke groeperingen, zowel mondeling als schriftelijk door middel van briefings, operationele rapporten en presentaties.
 • Monitort, bestuurt, onderhoudt en repareert militair materieel.
 • Voert het commando over soldaten in de frontlinie van de strijd.
 • Bereidt nieuwe operationele strategieën en plannen voor of past bestaande aan.
 • Houdt wacht en bewaakt militaire gebouwen en andere gebouwen.
 • Patrouilleert in gebieden voor mogelijke militaire activiteiten.
 • Neemt deel aan vredesoperaties en ziet toe op de naleving van staakt het vuren overeenkomsten.
 • Biedt hulp in noodsituaties, zoals ordeverstoringen, natuurrampen en grootschalige calamiteiten.
 • Neemt deel aan activiteiten t.b.v. het werven van soldaten.
 • Voert administratieve taken uit.

Gerelateerde beroepen strijdkrachten

Loopbaanperspectief

Het beroep Onderofficier strijdkrachten behoort tot de beroepsgroep Militaire beroepen. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024100  laag
verwachte vervangingsvraag tot 20245700  hoog
verwachte baanopeningen tot 20245800  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld