Beroep onderhoudstechnicus riolering

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel
 • Ondernemend / Realistisch
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Soorten pijpleidingen

Vaardigheden

 • Rioleringen inspecteren
 • Testapparatuur onderhouden
 • Slijtage van pijpleidingen voorkomen
 • Werkgebied beveiligen
 • Video-uitrusting gebruiken voor inspectie van pijpleidingen
 • Toezicht houden op de bouw van rioleringssystemen
 • Pijpleidingen herstellen
 • Tekenen van corrosie herkennen
 • Testgegevens vastleggen
 • Gegevens van onderhoudsinterventies bijhouden
 • Septic tanks onderhouden
 • Gebreken in pijpleidingsinfrastructuur opsporen
 • Sensoren testen
 • Civieltechnische structuren onderzoeken
 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw in acht nemen
 • Testapparatuur gebruiken
 • Pijpleidingen inspecteren
 • Schade aan infrastructuur van nutsvoorzieningen voorkomen

Optionele kennis en vaardigheden

milieu-effecten van pijpleidingsprojecten beperken persoonlijk beschermingsmateriaal gebruiken niet-destructieve testapparatuur gebruiken activiteiten van pijpleidinginfrastructuur testen opvolging van dienstverlening met betrekking tot pijpleidingen uitvoeren verslag doen van testresultaten pijpleidingen schoonmaken eigenschappen van coating van pijpleidingen eigenschappen van coatings van pijpleidingen onderhouden kwaliteitscontrole op pijpleidingen uitvoeren niet-destructief onderzoek beheersprioriteiten bepalen voor pijpleidingsnetwerken opslagvaten controleren die zijn gebruikt om goederen via pijpleidingen te transporteren zorgen voor de naleving van de regelgeving inzake pijplijninfrastructuur reiniging van wegdraineringen uitvoeren gps-systemen gebruiken videobeelden monteren rioolslib verwijderen gegevens over de voortgang van het werk bijhouden procedures voor materiaaltests ontwikkelen werken in een bouwteam