Beroep onderhoudstechnicus luchthaveninstallaties

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Onderhoudstechnicus luchthaveninstallaties: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Veiligheidsvoorschriften op luchthavens

  Kennis hebben van de veiligheidsvoorschriften en -instructies op luchthavens.

Vaardigheden

 • Schriftelijke instructies volgen

  Volg de schriftelijke instructies om een taak of een stapsgewijze procedure uit te voeren.

 • Veiligheidsrisico’s op luchthavens identificeren

  Bedreigingen van de veiligheid op de luchthaven in kaart brengen en procedures toepassen om deze op een snelle, veilige en efficiënte manier tegen te gaan.

 • Gegeven instructies volgen

  Instructies volgen om doelen te bereiken en deadlines te halen.

 • In een luchtvaartteam werken

  Werk vol vertrouwen in een groep in de algemene luchtvaartdiensten, waarbij elk individu op zijn eigen bevoegdheidsniveau actief is om een gemeenschappelijk doel te bereiken, zoals een goede interactie met de klant, veiligheid van de luchtvaart en het onderhoud van luchtvaartuigen.

 • Zelfvertrouwen tonen

  Mate van volwassenheid laten zien door het volledig begrijpen van de eigen kwaliteiten en vaardigheden die in verschillende situaties als bron van vertrouwen kunnen dienen.

 • Preventief luchthavenonderhoud uitvoeren

  Preventief onderhoud uitvoeren op luchthavenuitrusting en -voorzieningen om de veiligheid, regelmaat en efficiënte van het luchtverkeer te handhaven.

 • Omgaan met belanghebbenden van luchthavens

  Bijeenkomen met overheidsfunctionarissen, milieudeskundigen, ontwikkelaars, speciale belangengroepen, maar ook het grote publiek, luchthavengebruikers en andere belanghebbenden, om de verschillende diensten, faciliteiten en de bruikbaarheid van de luchthaven te beoordelen.

 • Handmatige werkzaamheden zelfstandig uitvoeren

  Het vermogen tonen om eenvoudige manuele taken uit te voeren zonder hulp of bijstand van anderen, zonder toezicht of begeleiding, en verantwoordelijkheid nemen voor z’n eigen handelingen.

 • Veiligheidsincidenten op luchthavens melden

  Uitgebreide verslagen opstellen over beveiligingsincidenten in luchthavens, zoals de bewaring van weerspannige reizigers, de inbeslagname van bagage of het beschadigen van de eigendom van de luchthaven.

 • Onderhoudsapparatuur op luchthavens in goede staat houden

  Veegmachines, maaiers en andere luchthavenonderhoudsapparatuur klaar voor gebruik houden om verontreinigingen uit vliegtuiggebieden te verwijderen en om ervoor te zorgen dat de hoogte van het gras op onverharde gebieden voldoet aan de voorschriften.

 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken

  Gebruik maken van verschillende soorten communicatiekanalen zoals verbale, handgeschreven, digitale en telefooncommunicatie, met als doel ideeën of informatie uit te werken en uit te wisselen.

 • Luchthavennormen en -voorschriften toepassen

  Kennen en toepassen van de geaccepteerde normen en voorschriften voor Europese luchthavens. Kennis toepassen om de luchthavenregels, voorschriften en het veiligheidsplan van de luchthaven handhaven.

Optionele kennis en vaardigheden

gepaste actie ondernemen om schade aan verharde oppervlakken op luchthavens te herstellen elektrische systemen op luchthavens ervoor zorgen dat de verlichtingssystemen op luchthavens werken verontreiniging op landingsbanen van luchthavens verwijderen omgaan met hoogspanning van luchthavenverlichting beschikbaarheid van reserveonderdelen beheren landingsbanen op luchthavens vrij van obstakels houden afvoersystemen op luchthavens functioneel houden sneeuw verwijderen van operationele gebieden van luchthavens markeringen leesbaar houden onderhoud van elektrische systemen op luchthavens plannen “notices to airmen” voor luchthaventerminaldiensten opstellen onderhoudsprocedures voor luchthavenverlichting toepassen richtlijnen van de producent volgen bij het gebruik van luchthavenmateriaal regelgeving inzake niet-verharde gebieden op luchthavens controleplan van luchthavens inzake sneeuw volgen borden leesbaar houden oorzaken van schade aan verharde oppervlakken op luchthavens systemen voor visuele ondersteuning op luchthavens reinigingsprocedures voor luchthavenverlichting toepassen verschillende soorten apparatuur voor onderhoud van gebruiken

Loopbaanperspectief

Het beroep onderhoudstechnicus luchthaveninstallaties behoort tot de beroepsgroep Technici bouwkunde en natuur. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202413300  laag
verwachte baanopeningen tot 202419700  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB