Beroep onderhoudsmedewerker septic tanks

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Ondernemend
 • Realistisch / Conventioneel

Kennis

 • Wetgeving inzake afvaltransport

Vaardigheden

 • Pompputten bedienen
 • Septic tanks onderhouden
 • Schoonmaakactiviteiten buitenshuis uitvoeren
 • Pompen bedienen
 • Onderhoud van apparatuur verzekeren
 • Schoonmaakmateriaal onderhouden
 • Gezondheids- en veiligheidsnormen toepassen
 • Gegevens van onderhoudsinterventies bijhouden
 • Schoonmaakactiviteiten op een milieuvriendelijke manier uitvoeren
 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving

Optionele kennis en vaardigheden

gevaarlijke vloeistoffen afvoeren boorapparatuur bedienen septische systemen installeren met chemische reinigingsmiddelen werken reparatieovereenkomsten sluiten industriële containers reinigen persoonlijk beschermingsmateriaal gebruiken slijtage van pijpleidingen voorkomen gebreken in pijpleidingsinfrastructuur opsporen advies geven over onderhoud van apparatuur wetgeving inzake verontreiniging preventie van verontreiniging milieu-incidenten melden apparatuur voor de afvoer van gassen bedienen afbakenen afval verwijderen soorten pijpleidingen monsters op verontreinigende stoffen testen pijpleidingen inspecteren

Loopbaanperspectief

Het beroep onderhoudsmedewerker septic tanks behoort tot de beroepsgroep Loodgieters en pijpfitters. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20244000  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20246000  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202410000  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  erg hoog