Beroep officier

De officieren van de strijdkrachten houden toezicht op operaties en manoeuvres, wijzen taken toe en geven leiding aan de manschappen. Zij zorgen voor een efficiënte communicatie binnen en tussen de eenheden en voeren trainings- en opleidingstaken uit. Ook bedienen zij de apparatuur en houden zij toezicht op het onderhoud ervan.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Conventioneel / Ondernemend

Taken officier

 • Leiding geven aan een onderdeel van de landmacht.
 • Helpen bij het uitvoeren van taken van de landmacht.
 • Trainen, opleiden en straffen van soldaten.
 • Zorgen voor discipline, welzijn en carrière van soldaten.
 • Voorbereiden of aanpassen van militaire strategieën.
 • Betrokken bij het werven van nieuwe soldaten.
 • Op de hoogte blijven van ontwikkelingen in zijn vakgebied.
 • Overleggen met meerderen en collega's.

Gerelateerde beroepen strijdkrachten

Kennis

 • Surveillancemethoden
 • Camouflage
 • Militaire code
 • Militaire wapens
 • Militaire gevechtstechnieken
 • Militaire oefeningen

Vaardigheden

 • Activiteiten delegeren
 • Gevaren voor de veiligheid vaststellen
 • Militaire troepen trainen
 • Militaire operaties uitvoeren
 • Inzet van troepen beheren
 • Militaire tactieken bedenken
 • Zorgen voor de naleving van regelgeving inzake soorten wapens
 • Mensenrechten verdedigen
 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid
 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken
 • Militaire troepen bevelen
 • Operationele communicatie onderhouden
 • Veiligheids- en bewakingsapparatuur bedienen
 • Radioapparatuur gebruiken
 • Zorgen voor herstellingen aan apparatuur

Optionele kennis en vaardigheden

militaire verplichtingen onderwijzen geografische informatiesystemen gebruiken humanitaire missies coördineren gepantserde gevechtsvoertuigen besturen militair orkest dirigeren patrouilles coördineren zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal persoonlijk beschermingsmateriaal gebruiken reddingsmissies coördineren gevechtsbevelen geven gevaar in risicogebieden inschatten geografische informatiesystemen terroristische dreigingen vaststellen situatieschetsen schrijven toezicht houden op het onderhoud van militair materiaal