Beroep officier zeedienst

Officier zeedienst: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Kennis

 • Militaire wapens

  De soorten wapens die worden gebruikt door verschillende militaire organisaties, zoals leger, marine of luchtmacht en in verschillende landen wereldwijd, de aspecten en het schadepotentieel van wapens en de manieren om zich tegen wapens te verdedigen.

 • Marineoperaties

  De operationele procedures en voorschriften van marineorganisaties, op de basis en op schepen tijdens missies.

 • Camouflage

  De verschillende soorten materialen en gespecialiseerde kleding die worden gebruikt om mensen, voertuigen of andere uitrusting aan het zicht te onttrekken.

 • Surveillancemethoden

  Observatiemethoden die worden gebruikt voor het verzamelen van informatie en inlichtingen voor onderzoeksdoeleinden.

 • Militaire gevechtstechnieken

  De vechttechnieken die specifiek zijn voor militaire operaties, met gebruikmaking van militaire wapens en uitrusting, en de voorschriften met betrekking tot militaire gevechtshandelingen.

 • Militaire oefeningen

  De marcheertechnieken en het gebruik van wapens, en andere disciplinaire methoden die worden toegepast bij militaire operaties.

Vaardigheden

 • Militaire operaties uitvoeren

  Militaire operaties uitvoeren volgens de instructies van de hiërarchie, zoals gevechtshandelingen, reddingsmissies, hulpmissies, opsporings- en inlichtingenmissies of andere operaties van defensie.

 • Militaire troepen bevelen

  Leiding geven tijdens de acties van de strijdkrachten op het terrein bij een missie, hetzij bij gevechten, humanitair of bij verdediging, in overeenstemming met de voorafgaand aan de operatie ontwikkelde strategieën, en ervoor zorgen dat de communicatie met andere troepen behouden blijft.

 • Procedures voor marineoperaties toepassen

  De procedures toepassen die gelden voor marineoperaties in de basis of tijdens zendingen aan boord van schepen, waarbij ervoor wordt gezorgd dat de operaties in overeenstemming zijn met de scheepvaartregelgeving.

 • Veiligheids- en bewakingsapparatuur bedienen

  Veiligheids- en bewakingsapparatuur controleren om te observeren wat de mensen op een bepaald gebied doen en hun veiligheid te waarborgen.

 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid

  De relevante procedures en strategieën uitvoeren en de juiste uitrusting gebruiken om lokale of nationale beveiligingsactiviteiten voor de bescherming van gegevens, mensen, instellingen en eigendommen te bevorderen.

 • Humanitaire missies coördineren

  De inzet van troepen en middelen coördineren in gebieden waar humanitaire hulp nodig is, en de exploitatie in het gebied zelf om ervoor te zorgen dat het gebied veilig is, dat de mensen toegang hebben tot medische hulp, onderdak en voedsel, en dat alle gevaren en risico’s worden weggenomen.

 • Gevaren voor de veiligheid vaststellen

  Tijdens onderzoeken, inspecties of patrouilles bedreigingen voor de veiligheid opsporen en de nodige maatregelen nemen om de dreiging tot een minimum te beperken of te neutraliseren.

 • Bemanning van een schip coördineren

  De dagelijkse activiteiten van de bemanning coördineren. Ervoor zorgen dat elk lid van het dek zijn/haar toegewezen taken naar behoren begrijpt en uitvoert. De kapitein bestaan bij de opleiding en oriëntatie van nieuwe bemanning. De line-handling tijdens manoeuvres coördineren. Toezicht houden op het onderhoud en de veiligheid van het dek. Het dagelijkse werk plannen om het meeste uit elk dekbemanningslid van het dek te halen.

 • Reddingsmissies coördineren

  Reddingsmissies tijdens een ramp of tijdens een ongeval coördineren, ervoor zorgen dat alle mogelijke methoden worden gebruikt om de veiligheid van de te redden personen te waarborgen en ervoor te zorgen dat de zoekactie zo efficiënt en grondig mogelijk verloopt.

 • Instructies aan medewerkers geven

  Instructies aan medewerkers geven door gebruik te maken van verschillende communicatietechnieken. De communicatiestijl aanpassen aan de doelgroep om instructies over te brengen zoals bedoeld.

 • Activiteiten delegeren

  Activiteiten en taken aan anderen delegeren op basis van de bekwaamheid, het niveau van voorbereiding, de competentie en de wettelijke beperkingen. Ervoor zorgen dat mensen begrijpen wat ze moeten doen en wanneer ze het moeten doen.

 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken

  Gebruik maken van verschillende soorten communicatiekanalen zoals verbale, handgeschreven, digitale en telefooncommunicatie, met als doel ideeën of informatie uit te werken en uit te wisselen.

 • Zorgen voor de naleving van regelgeving inzake soorten wapens

  Gebruik maken van verschillende soorten vuurwapens en andere soorten wapens en de bijbehorende munitie, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

 • Militaire tactieken bedenken

  De strategische en tactische aspecten van een militaire operatie ontwerpen, rekening houdend met de beschikbare middelen en taken aan de verschillende troepen toewijzen, en toezicht houden op het gebruik van wapens en andere gevechtsuitrusting.

 • Marinepersoneel opleiden

  De bemanning van een marinebasis en marineschepen opleiden in de regelgeving van marineoperaties en de relevante kennis en vaardigheden voor een marine, om het welzijn van de bemanning te waarborgen.

Optionele kennis en vaardigheden

zorgen voor de veiligheid van vaartuigen gevaar in risicogebieden inschatten operationele communicatie onderhouden in gebieden patrouilleren patrouilles coördineren inzet van troepen beheren opsporings- en reddingsmissies uitvoeren exploitatie van schepen analyseren gevechtsbevelen geven humanitaire hulp geven geografische informatiesystemen geografische informatiesystemen gebruiken militaire code

Loopbaanperspectief

Het beroep officier zeedienst behoort tot de beroepsgroep Militaire beroepen. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024100  laag
verwachte vervangingsvraag tot 20245700  hoog
verwachte baanopeningen tot 20245800  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB