Beroep officier strijdkrachten

Een officier strijdkrachten is de leidinggevende van een onderdeel van de landmacht (bijv. een dienstvak, gevechtstroep of ondersteunende troep). Daarnaast helpt hij bij uitvoeren van de taken van de landmacht, bijvoorbeeld vredesmissie of het verlenen van hulp bij rampen. Hij traint en leidt soldaten op daarbij maakt hij gebruik van diverse militaire materialen en tactieken. Een officier strijdkrachten mag ook een (niet-juridische) straf opleggen indien dat nodig is. Daarnaast zorgt hij voor de discipline, het welzijn en het carrièrepad van de soldaten waar hij leiding over heeft. Hij bereidt nieuwe militaire strategieën/plannen voor, of past bestaande strategieën aan. De officier strijdkrachten is betrokken bij het werven van nieuwe soldaten. Hij zorgt er voor dat hij op de hoogte is van ontwikkelen in zijn vakgebied. Het is ook belangrijk dat hij overlegt met meerderen en collega's.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Taken officier strijdkrachten

  • Leiding geven aan een onderdeel van de landmacht.
  • Helpen bij het uitvoeren van taken van de landmacht.
  • Trainen, opleiden en straffen van soldaten.
  • Zorgen voor discipline, welzijn en carrière van soldaten.
  • Voorbereiden of aanpassen van militaire strategieën.
  • Betrokken bij het werven van nieuwe soldaten.
  • Op de hoogte blijven van ontwikkelingen in zijn vakgebied.
  • Overleggen met meerderen en collega's.

Gerelateerde beroepen strijdkrachten