Beroep Officier strijdkrachten

De officieren van de strijdkrachten houden toezicht op operaties en manoeuvres, wijzen taken toe en geven leiding aan de manschappen. Zij zorgen voor een efficiënte communicatie binnen en tussen de eenheden en voeren trainings- en opleidingstaken uit. Ook bedienen zij de apparatuur en houden zij toezicht op het onderhoud ervan.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Taken officier strijdkrachten

  • Leiding geven aan een onderdeel van de landmacht.
  • Helpen bij het uitvoeren van taken van de landmacht.
  • Trainen, opleiden en straffen van soldaten.
  • Zorgen voor discipline, welzijn en carrière van soldaten.
  • Voorbereiden of aanpassen van militaire strategieën.
  • Betrokken bij het werven van nieuwe soldaten.
  • Op de hoogte blijven van ontwikkelingen in zijn vakgebied.
  • Overleggen met meerderen en collega's.

Gerelateerde beroepen strijdkrachten

Loopbaanperspectief

Het beroep Officier strijdkrachten behoort tot de beroepsgroep Militaire beroepen. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024100  laag
verwachte vervangingsvraag tot 20245700  hoog
verwachte baanopeningen tot 20245800  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld