Beroep officier inlichtingen en veiligheid

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Kennis

 • Geographic information systems
 • Air force operations
 • Electronic signals intelligence
 • Surveillance radars
 • Global navigation satellite system performance parameters
 • Electromagnetism

Vaardigheden

 • Operate two-way radio systems
 • Perform scrambling operations
 • Operate radio equipment
 • Develop military intelligence records
 • Operate radio navigation instruments
 • Use geographic information systems
 • Coordinate the allocation of Mode S radars to Interrogator Codes
 • Operate radar equipment
 • Use different communication channels
 • Analyse transmitted communications
 • Identify electronic signals
 • Write routine reports

Optionele kennis en vaardigheden

regelgeving voor burgerluchtvaart frequentiebeheer toepassen luchtvaartmeteorologie militaire luchtvaartregelgevingen toepassen besturingssystemen van vliegtuigen luchtmachtprocedures toepassen militaire code geografische gebieden veelvoorkomende veiligheidsvoorschriften in de luchtvaart radars risicoanalyses uitvoeren technische informatie verzamelen militaire luchtvaart geofysische metingen uitvoeren met behulp elektromagnetische apparatuur gegevensanalyses uitvoeren vreemde taal vertalen principes van elektronische apparatuur gegevens verzamelen

Loopbaanperspectief

Het beroep officier inlichtingen en veiligheid behoort tot de beroepsgroep Militaire beroepen. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024100  laag
verwachte vervangingsvraag tot 20245700  hoog
verwachte baanopeningen tot 20245800  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld