Beroep officiële dierenarts

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch

Kennis

 • Gedrag van dieren
 • Fysiologie van dieren
 • Tekenen van ziekte bij dieren
 • Fundamentele diergeneeskunde
 • Veeteeltwetenschappen
 • Veilige werkmethoden in veterinaire omgeving
 • Anatomie van dieren
 • Bioveiligheid met betrekking tot dieren
 • Veterinaire gezondheidsinspectie ante mortem uitvoeren
 • Dierenwelzijn
 • Wetgeving op het gebied van dierenwelzijn
 • Veterinaire klinische wetenschappen

Vaardigheden

 • Inspectieanalyses uitvoeren
 • Bioveiligheid van dieren beheren
 • Controlebeleid ontwikkelen voor zoönotische ziekten
 • Veterinaire diagnoses stellen
 • Normen voor diergezondheid reguleren
 • Raad geven over ziektebestrijding bij vee
 • Toestand van dieren beoordelen
 • Veterinaire inspectienormen naleven
 • Informatie op het gebied van veterinaire verpleegkunde verwerken
 • Mediastrategie ontwikkelen
 • Veterinaire klinische gegevens beheren
 • Raad geven over dierenwelzijn
 • Uitvoeren van veterinaire procedures certificeren
 • Certificaten voor dierlijke producten uitreiken
 • Veterinaire epidemiologie toepassen
 • Inspecties van voedselverwerkingsfabrieken uitvoeren
 • Ecologisch duurzame werkpraktijken in de veterinaire sector toepassen
 • Beslissingen nemen over het welzijn van het dier
 • Welzijn van dieren controleren
 • Omgaan met veterinaire noodgevallen
 • Omgaan met uitdagende mensen
 • Laboratoriumtests uitvoeren op monsters van dieren
 • Dierenhygiëne beheren

Optionele kennis en vaardigheden

eigenaars van dieren ondervragen over de toestand van dieren verschillende communicatiekanalen gebruiken omgevingsverrijking voor dieren samenwerken met dierdeskundigen administratieve gegevens in de dierenartsenpraktijk bijhouden omgaan met moeilijke omstandigheden in de veterinaire sector diertraining geven contact onderhouden met inrichtingen inzake dierenwelzijn tarieven per uur berekenen gebruik maken van leermogelijkheden in de diergeneeskunde veterinair klinisch bestuur implementeren infecties in de instelling beheersen veilige werkmethoden toepassen in een veterinaire omgeving mentorschap bieden strategieën ontwikkelen voor het omgaan met dieren situatie van dieren begrijpen rekenvaardigheden gebruiken

Loopbaanperspectief

Het beroep officiële dierenarts behoort tot de beroepsgroep Artsen. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202416300  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202414500  laag
verwachte baanopeningen tot 202430700  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg laag
samenhang baankans met economie  erg laag