Beroep office manager

Een office manager plant, stuurt en coördineert de ondersteunende diensten van een organisatie, zoals administratie, postdistributie, telefoon, receptie en andere ondersteunende taken. Hij of zij zorgt ervoor dat alle benodigdheden op kantoor aanwezig zijn en stuurt de medewerkers van een secretariaat aan. Een office manager beheert (een deel van) de personeelsadministratie, is het eerste aanspreekpunt voor tal van vragen en vormt de schakel tussen verschillende afdelingen. Een office manager voert daarnaast ook zelf (complexe) ondersteunende taken uit.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

  • Conventioneel / Ondernemend

Taken office manager

  • Leidinggeven aan en coördineren van de werkzaamheden van een secretariaat.
  • Het bijhouden van voorraden en er zorg voor dragen dat alle benodigdheden voorhanden zijn.
  • Het beheren van de budgetten voor de desbetreffende afdeling.
  • Het opstellen, implementeren en beheren van procedures en processen.
  • Het toewijzen van werkzaamheden en toezien op de kwaliteit van het werk.
  • Verantwoording afleggen en rapporteren aan directie.
  • Het uitvoeren van (complexe) ondersteunende werkzaamheden.
  • Het verrichten van administratieve handelingen met betrekking tot personele zaken.
  • Fungeren als aanspreekpunt voor facilitaire beheer, automatisering en huisvesting.

Gerelateerde beroepen secretariaat