Beroep oceanograaf

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Wetenschappelijke modelvorming
 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie
 • Wiskunde
 • Oceanografie
 • Geologie
 • Natuurkunde
 • Statistiek

Vaardigheden

 • Meetinstrumenten gebruiken
 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren
 • Analytische wiskundige berekeningen uitvoeren
 • Wetenschappelijke methoden toepassen
 • Wetenschappelijke meetapparatuur bedienen
 • Wetenschappelijke verhandelingen schrijven
 • Technieken toepassen voor statistische analyses
 • Experimentele gegevens verzamelen

Optionele kennis en vaardigheden

wetenschappelijke theorieën ontwikkelen cartografie teledetectietechnieken geografische informatiesystemen onderwateronderzoek uitvoeren meteorologie teledetectieapparatuur bedienen chemie laboratoriumproeven uitvoeren onderzoek doen over klimaatprocessen aquatische ecologie assisteren bij wetenschappelijk onderzoek biologie monsters voor analyse verzamelen onderzoeksvoorstellen schrijven digitale cartografie toepassen milieutechniek duikinterventies uitvoeren milieuwetgeving wetenschappelijke apparatuur ontwerpen geofysica geografische informatiesystemen gebruiken veldwerk uitvoeren

Loopbaanperspectief

Het beroep oceanograaf behoort tot de beroepsgroep Biologen en natuurwetenschappers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-400  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 20245000  laag
verwachte baanopeningen tot 20245000  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog