Beroep oceanograaf

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Wetenschappelijke modelvorming
 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie
 • Wiskunde
 • Oceanografie
 • Geologie
 • Natuurkunde
 • Statistiek

Vaardigheden

 • Meetinstrumenten gebruiken
 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren
 • Analytische wiskundige berekeningen uitvoeren
 • Wetenschappelijke methoden toepassen
 • Wetenschappelijke meetapparatuur bedienen
 • Wetenschappelijke verhandelingen schrijven
 • Technieken toepassen voor statistische analyses
 • Experimentele gegevens verzamelen

Optionele kennis en vaardigheden

wetenschappelijke theorieën ontwikkelen cartografie teledetectietechnieken geografische informatiesystemen onderwateronderzoek uitvoeren meteorologie teledetectieapparatuur bedienen chemie laboratoriumproeven uitvoeren onderzoek doen over klimaatprocessen aquatische ecologie assisteren bij wetenschappelijk onderzoek biologie monsters voor analyse verzamelen onderzoeksvoorstellen schrijven digitale cartografie toepassen milieutechniek duikinterventies uitvoeren milieuwetgeving wetenschappelijke apparatuur ontwerpen geofysica geografische informatiesystemen gebruiken veldwerk uitvoeren