Beroep obductieassistent

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Medische microbiologie
 • Menselijke anatomie
 • Sterilisatietechnieken
 • Hygiëne in de gezondheidszorg
 • Pathologie
 • Beheersing van infecties
 • Ethiek specifiek voor beroepen in de gezondheidszorg
 • Medische informatica
 • Menselijke fysiologie
 • Pathologie

Vaardigheden

 • Contextspecifieke klinische vaardigheden toepassen
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Infecties in de instelling beheersen
 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven
 • Een autopsie uitvoeren
 • Controleprocedures voor het verwerken van gevaarlijke stoffen opvolgen
 • Werken in multidisciplinaire gezondheidsteams
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Gezondheidswetenschappen toepassen
 • Klinische richtlijnen volgen
 • Kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven
 • Vertrouwelijkheid in acht nemen
 • Effectief communiceren in de gezondheidszorg
 • Risicobeheersingsmaatregelen selecteren

Optionele kennis en vaardigheden

in vreemde talen communiceren met zorgverleners vreemde talen gebruiken bij zorg werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg medische terminologie vreemde talen gebruiken voor gezondheidsgerelateerd onderzoek werknemers opleiden osteologie forensisch onderzoek uitvoeren toxicologie medisch afval verwerken ehbo