Beroep nucleair ingenieur

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Radioactieve besmetting
 • Engineeringprocessen
 • Machinebouw
 • Elektrische generatoren
 • Thermodynamica
 • Nucleaire opwerking
 • Technische beginselen
 • Kernfysica
 • Mechanica
 • Kernenergie
 • Bescherming tegen straling
 • Technische tekeningen
 • Voorschriften over blootstelling aan besmetting
 • Civiele techniek
 • Mijnbouw-, bouwkundige en civieltechnische machineproducten
 • Metrologie

Vaardigheden

 • Blootstelling aan straling berekenen
 • Precisie-instrumenten ijken
 • Software voor technisch tekenen gebruiken
 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving
 • Systemen voor kernenergiecentrales controleren
 • Risicoanalyses uitvoeren
 • Technische ontwerpen aanpassen
 • Veiligheidsvoorschriften voor kerncentrales volgen
 • Technische ontwerpen goedkeuren
 • Strategieën voor bescherming tegen straling ontwikkelen
 • Strategieën voor nucleaire noodsituaties ontwerpen
 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren
 • Zorgen voor naleving van de veiligheidswetgeving
 • Naleving van richtlijnen voor bescherming tegen straling verzekeren

Optionele kennis en vaardigheden

strategieën bij verstoringen van het elektriciteitsnet ontwikkelen stralingsniveau controleren automatiseringstechnologie storingen aan apparatuur oplossen energiecentrales ontwerpen elektriciteitsverbruik ervoor zorgen dat apparatuur gekoeld wordt automatiseringsonderdelen ontwerpen reageren op nucleaire noodsituaties kernreactors onderhouden passende beschermende uitrusting dragen veiligheidsstrategieën testen veiligheidsvoorschriften voor elektriciteit

Loopbaanperspectief

Het beroep nucleair ingenieur behoort tot de beroepsgroep Ingenieurs (geen elektrotechniek). Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20248900  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202414600  laag
verwachte baanopeningen tot 202423400  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  hoog