Beroep notaris

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Notaris: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Constitutioneel recht

  De voorschriften inzake de fundamentele beginselen of gevestigde precedenten die van toepassing zijn op een staat of een organisatie.

 • Burgerlijk recht

  De regels en de toepassingen ervan die worden gebruikt in geschillen tussen verschillende partijen.

 • Contractenrecht

  Het gebied van de rechtsbeginselen die van toepassing zijn op schriftelijke overeenkomsten tussen partijen met betrekking tot het verkeer van goederen of diensten, met inbegrip van contractuele verplichtingen en opzegging.

 • Eigendomsrecht

  De wet- en regelgeving die alle verschillende manieren regelt voor het omgaan met eigendom, zoals de soorten eigendom, de afhandeling van eigendomsgeschillen en de regels inzake eigendomscontracten.

 • Publiekrecht

  Het deel van het recht dat de betrekkingen tussen particulieren en de overheid regelt en dat de betrekkingen tussen particulieren regelt die rechstreeks van belang zijn voor de samenleving.

Vaardigheden

 • Officiële documenten verstrekken

  Het afgeven en certificeren van officiële documenten aan nationale burgers en vreemdelingen, zoals paspoorten en certificaten.

 • Documenten waarmerken

  Officiële documenten waarmerken, om ervoor te zorgen dat hun samenstelling en de wijze waarop zij zijn ondertekend en geofficialiseerd zijn, in overeenstemming zijn met de voorschriften, en dus de authenticiteit en de bevoegdheid van het document vaststellen.

 • Eden afnemen

  Eden afnemen om te beloven dat de feiten waar zijn om in rechte op te treden.

 • Verklaringen afnemen

  Verklaringen afnemen en de waarheidsgetrouwheid bevestigen van de schriftelijke beëdigde verklaringen die vrijwillig door natuurlijke personen worden afgelegd.

 • Besprekingen met klanten voeren in verband met juridische diensten

  Klanten ontmoeten, interviewen en adviseren om hun behoeften in verband met juridische aangelegenheden te kennen en een samenwerking tot stand te brengen gebaseerd op de specialisatie van het beroeps- of advocatenkantoor.

 • Ondertekening van documenten bijwonen

  De viering en ondertekening van juridisch bindende documenten in acht nemen en bevestigen.

 • Officiële documenten controleren

  Controleren van de officiële documenten van een persoon, zoals rijbewijzen en identificatie, om de naleving van de wettelijke voorschriften te waarborgen en om personen te identificeren en te beoordelen.

 • Wet interpreteren

  Interpretatie van de wet tijdens het onderzoek van een zaak om de juiste procedures voor de behandeling van de zaak, de specifieke status van de zaak en de betrokken partijen, de mogelijke resultaten en de wijze waarop de beste argumenten voor het gunstigste resultaat kunnen worden gepresenteerd, te kunnen presenteren.

Optionele kennis en vaardigheden

officiële overeenkomsten bewerkstelligen vastgoedmarkt zorgen voor juridische legitimiteit voor de overdracht van activa volmachten gebruiken juridische terminologie documentatie die verband houdt met het werk archiveren intellectueeleigendomsrecht akten registreren commerciële invoer-/uitvoerdocumentatie maken vergaderingen regelen administratieve taken uitvoeren contracten beheren handgebaren technische communicatievaardigheden toepassen documenten van hypotheekleningen onderzoeken juridisch onderzoek zakelijke overeenkomsten sluiten internationale in- en uitvoerbepalingen overdracht juridisch advies geven hypotheekleningen juridische documenten herzien gerechtelijke procedures soorten eedaflegging huwelijken voltrekken leiding geven aan personeel

Loopbaanperspectief

Het beroep notaris behoort tot de beroepsgroep Juristen. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241400  laag
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202410900  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg laag
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB