Beroep notaris

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Constitutional law
 • Civil law
 • Contract law
 • Property law
 • Public law

Vaardigheden

 • Issue official documents
 • Authenticate documents
 • Administer oaths
 • Take affidavits
 • Meet with clients for legal services
 • Witness the signing of documents
 • Check official documents
 • Interpret law

Optionele kennis en vaardigheden

officiële overeenkomsten bewerkstelligen vastgoedmarkt zorgen voor juridische legitimiteit voor de overdracht van activa volmachten gebruiken juridische terminologie documentatie die verband houdt met het werk archiveren intellectueeleigendomsrecht akten registreren commerciële invoer-/uitvoerdocumentatie maken vergaderingen regelen administratieve taken uitvoeren contracten beheren handgebaren technische communicatievaardigheden toepassen documenten van hypotheekleningen onderzoeken juridisch onderzoek zakelijke overeenkomsten sluiten internationale in- en uitvoerbepalingen overdracht juridisch advies geven hypotheekleningen juridische documenten herzien gerechtelijke procedures soorten eedaflegging huwelijken voltrekken leiding geven aan personeel

Loopbaanperspectief

Het beroep notaris behoort tot de beroepsgroep Juristen. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241400  laag
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202410900  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg laag
samenhang baankans met economie  gemiddeld