Beroep natuurkundige

Natuurkundigen zijn wetenschappers die natuurkundige verschijnselen bestuderen. Zij richten hun onderzoek op basis van hun specialisatie, die kan variëren van atomaire deeltjesfysica tot de studie van verschijnselen in het universum. Zij passen hun bevindingen toe voor de verbetering van de samenleving door bij te dragen aan de ontwikkeling van de energievoorziening, de behandeling van ziekten, de ontwikkeling van wild, geavanceerde apparatuur en dagelijkse gebruiksvoorwerpen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch

Taken natuurkundige

 • Onderzoeken en controleren van medische apparatuur.
 • Onderzoeken en ontwikkelen van bestralingstechnieken en toezien op de veiligheidsvoorschriften hiervan.
 • Overleggen met en adviseren van medisch specialisten en overige werknemers in de gezondheidszorg over het correct en veilig toepassen van fysische methoden, apparaten en hulpmiddelen.
 • Adviseren over en bewaken van stralingshygiëne, gezondheidsmanagement en risicoanalyses in de gezondheidszorg.
 • Een rol spelen bij de aanschaf van medische apparatuur.
 • Samenwerken met de afdelingen automatisering en medische techniek.
 • Wetenschappelijke rapporten schrijven en geeft lezingen.

Gerelateerde beroepen onderzoek, advisering

 • Bacterioloog
 • Belastingconsulent
 • Bioloog
 • Biotechnoloog
 • Chemicus
 • Civiel ingenieur (wo)
 • Clinical research associate (cra)
 • Epidemioloog
 • Geograaf
 • Geoloog, geofysicus
 • Hoofd afdeling R & D
 • Ingenieur (hbo), anders
 • Klimatoloog
 • Metallurg
 • Meteoroloog
 • Milieu-inspecteur
 • Milieuadviseur
 • Natuurwetenschapper, anders
 • Sociale wetenschapper, overige gebieden
 • Socioloog, antropoloog of verwant gebied

Kennis

 • Laboratoriumtechnieken
 • Wiskunde
 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie
 • Natuurkunde
 • Statistiek

Vaardigheden

 • Experimentele gegevens verzamelen
 • Wetenschappelijke meetapparatuur bedienen
 • Meetinstrumenten gebruiken
 • Technieken toepassen voor statistische analyses
 • Laboratoriumproeven uitvoeren
 • Experimentele laboratoriumgegevens analyseren
 • Wetenschappelijke methoden toepassen
 • Analytische wiskundige berekeningen uitvoeren
 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

Optionele kennis en vaardigheden

wetenschappelijke verhandelingen schrijven materie observeren onderzoeksvoorstellen schrijven forensische fysica telescopen bedienen aerodynamica geofysische gegevens interpreteren kernfysica biologie wetenschappelijke apparatuur ontwerpen farmaceutische technologie akoestiek teledetectieapparatuur bedienen monsters voor analyse verzamelen astronomie geofysica geologie helpen bij geofysische onderzoeken laboratoriumapparaten ijken onderwijsstrategieën toepassen aardolie medisch-laboratoriumtechnologie telescopische beelden analyseren kwantummechanica teledetectietechnieken overleggen met externe laboratoria thermodynamica interne geneeskunde intellectueeleigendomsrecht wetenschappelijke theorieën ontwikkelen informatie over geologische eigenschappen geven fysica onderwijzen economie lezingen geven