Beroep natuurkundige

Natuurkundigen zijn wetenschappers die natuurkundige verschijnselen bestuderen. Zij richten hun onderzoek op basis van hun specialisatie, die kan variëren van atomaire deeltjesfysica tot de studie van verschijnselen in het universum. Zij passen hun bevindingen toe voor de verbetering van de samenleving door bij te dragen aan de ontwikkeling van de energievoorziening, de behandeling van ziekten, de ontwikkeling van wild, geavanceerde apparatuur en dagelijkse gebruiksvoorwerpen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken natuurkundige

 • Onderzoeken en controleren van medische apparatuur.
 • Onderzoeken en ontwikkelen van bestralingstechnieken en toezien op de veiligheidsvoorschriften hiervan.
 • Overleggen met en adviseren van medisch specialisten en overige werknemers in de gezondheidszorg over het correct en veilig toepassen van fysische methoden, apparaten en hulpmiddelen.
 • Adviseren over en bewaken van stralingshygiëne, gezondheidsmanagement en risicoanalyses in de gezondheidszorg.
 • Een rol spelen bij de aanschaf van medische apparatuur.
 • Samenwerken met de afdelingen automatisering en medische techniek.
 • Wetenschappelijke rapporten schrijven en geeft lezingen.

Gerelateerde beroepen onderzoek, advisering

 • Bacterioloog
 • Belastingconsulent
 • Bioloog
 • Biotechnoloog
 • Chemicus
 • Civiel ingenieur (wo)
 • Clinical research associate (cra)
 • Epidemioloog
 • Geograaf
 • Geoloog, geofysicus
 • Hoofd afdeling R & D
 • Ingenieur (hbo), anders
 • Klimatoloog
 • Klinisch perfusionist
 • Metallurg
 • Meteorologisch technicus
 • Meteoroloog
 • Milieu-inspecteur
 • Milieuadviseur
 • Natuurwetenschapper, anders
 • Sociale wetenschapper, overige gebieden
 • Socioloog, antropoloog of verwant gebied
 • Weervrouw/man
 • Werktuigbouwkundig Ingenieur

Kennis

 • Laboratory techniques
 • Mathematics
 • Scientific research methodology
 • Physics
 • Statistics

Vaardigheden

 • Gather experimental data
 • Operate scientific measuring equipment
 • Use measurement instruments
 • Apply statistical analysis techniques
 • Perform laboratory tests
 • Analyse experimental laboratory data
 • Apply scientific methods
 • Execute analytical mathematical calculations
 • Perform scientific research

Optionele kennis en vaardigheden

wetenschappelijke verhandelingen schrijven materie observeren onderzoeksvoorstellen schrijven forensische fysica telescopen bedienen aerodynamica geofysische gegevens interpreteren kernfysica biologie wetenschappelijke apparatuur ontwerpen farmaceutische technologie akoestiek teledetectieapparatuur bedienen monsters voor analyse verzamelen astronomie geofysica geologie helpen bij geofysische onderzoeken laboratoriumapparaten ijken onderwijsstrategieën toepassen aardolie medisch-laboratoriumtechnologie telescopische beelden analyseren kwantummechanica teledetectietechnieken overleggen met externe laboratoria thermodynamica interne geneeskunde intellectueeleigendomsrecht wetenschappelijke theorieën ontwikkelen informatie over geologische eigenschappen geven fysica onderwijzen economie lezingen geven

Loopbaanperspectief

Het beroep natuurkundige behoort tot de beroepsgroep Biologen en natuurwetenschappers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-400  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 20245000  laag
verwachte baanopeningen tot 20245000  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog