Beroep natuurgids

Natuurgids: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Toeristische informatie

  De toeristische informatie over een bepaalde toeristische locatie.

 • Geografische gebieden met toeristische relevantie

  Het gebied van de toeristische geografie in Europa en de rest van de wereld om relevante toeristische gebieden en bezienswaardigheden aan te duiden.

 • Lokale regionale of toeristische sector

  De kenmerken van lokale bezienswaardigheden en evenementen, accommodatie, horeca en recreatieve activiteiten.

 • Lokale geografie

  Het spectrum van fysieke en geografische eigenschappen en beschrijvingen van een lokaal gebied, via onder meer straatnamen.

Vaardigheden

 • Onderwijsactiviteiten organiseren

  Organiseren, uitvoeren en superviseren van onderwijsactiviteiten ten behoeve van diverse doelgroepen, zoals schoolkinderen, universiteitsstudenten, gespecialiseerde groepen of leden van het publiek.

 • Klantenservice verlenen

  Het behouden van de hoogst mogelijke klantenservice en ervoor zorgen dat de klantenservice te allen tijde op professionele wijze wordt verleend. Helpen om klanten of deelnemers zich op hun gemak te laten voelen en speciale vereisten ondersteunen.

 • Reisgezelschappen verwelkomen

  Groet pas aangekomen groepen toeristen bij hun startpunt om de details van de komende evenementen en reisarrangementen aan te kondigen.

 • Betalingen van bezoekers ontvangen

  Betalingen van bezoekers en groepsleden ontvangen.

 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken

  Gebruik maken van verschillende soorten communicatiekanalen zoals verbale, handgeschreven, digitale en telefooncommunicatie, met als doel ideeën of informatie uit te werken en uit te wisselen.

 • Gidsen opleiden

  Opleiding geven aan collega-gidsen en vrijwilligers.

 • Bezoekers naar interessante locaties begeleiden

  Toeristen naar bezienswaardigheden brengen zoals musea, tentoonstellingen, themaparken of kunstgalerijen.

 • Kaarten lezen

  Kaarten doeltreffend lezen.

 • Aan toerisme gerelateerde informatie verschaffen

  Klanten relevante informatie verstrekken over historische en culturele locaties en evenementen, en deze informatie op een ludieke en informatieve manier overbrengen.

 • Bezoekersinformatie verstrekken

  Verstrekken van instructies en andere relevante informatie aan bezoekers.

 • Gevoelige persoonlijke gegevens verwerken

  Persoonlijke en gevoelige informatie over klanten op betrouwbare en discrete wijze beheren.

 • Oplossingen voor problemen creëren

  Problemen oplossen die zich voordoen bij het plannen, prioriteren, organiseren, faciliteren en evalueren van prestaties. Gebruik maken van systematische verzameling, analyse en synthese van informatie om de huidige praktijk te evalueren en nieuwe inzichten daarover te genereren.

 • Relaties met leveranciers onderhouden

  Een duurzame en betekenisvolle relatie met leveranciers en dienstverleners opbouwen om een positieve, winstgevende en duurzame samenwerking, en contractonderhandelingen tot stand te brengen.

 • Ethische gedragscode in het toerisme volgen

  Toeristische diensten verrichten volgens de aanvaarde principes van goed en kwaad. Deze omvatten eerlijkheid, transparantie en onpartijdigheid.

 • Bezoekers bij bezienswaardigheden informeren

  Brochures verspreiden, audiovisuele presentaties geven, advies uitbrengen en relevante opmerkingen maken op de locaties van bezienswaardigheden. De geschiedenis en de functionaliteit van de hoogtepunten van de rondleiding toelichten en vragen beantwoorden.

 • Omgaan met veterinaire noodgevallen

  Onvoorziene voorvallen met betrekking tot dieren en omstandigheden die dringende maatregelen vereisen, op passende professionele wijze behandelen.

 • Naleving van gezondheids- veiligheids- en hygiënenormen waarborgen

  Toezicht houden op alle personeelsleden en processen om te voldoen aan de normen op het gebied van gezondheid, veiligheid en hygiëne. De afstemming van deze vereisten op de gezondheids- en veiligheidsprogramma’s van de onderneming melden en ondersteunen.

 • Gezondheid en veiligheid van bezoekers garanderen

  De nodige voorzorgsmaatregelen nemen om de fysieke veiligheid van een publiek of een persoon die een activiteit bezoekt te waarborgen. Voorbereiden van acties in geval van nood. Beheren van de eerste hulp en noodevacuatieprocedures.

 • Bezoekersroutes selecteren

  Interessante plaatsen, reisroutes en te bezoeken sites onderzoeken en selecteren.

 • Benodigdheden voor bezoekers verzamelen

  Verzamelen en controleren van vereiste benodigdheden en apparatuur voor vertrek.

 • Rondleidingen van bezoekers controleren

  Monitoren van de activiteiten van de bezoekers om de naleving van de wetgeving en de veiligheidspraktijken te waarborgen.

 • Verschillende talen spreken

  Vreemde talen onder de knie krijgen om te kunnen communiceren in een of meer vreemde talen.

 • Bezoekers registreren

  Registreren van bezoekers na ze te hebben begroet. Uitdelen van eventueel vereiste identificatieplaatjes of veiligheidsvoorzieningen.

 • Reiscontractgegevens beheren

  Reiscontractgegevens beheren om ervoor te zorgen dat toeristen alle diensten ontvangen die begrepen zijn in het reispakket

 • Groepen toeristen leiden

  Toezicht houden op toeristen en begeleiden om een positieve groepsdynamiek te garanderen en de conflict- en zorggebieden aan te pakken waar deze zich voordoen.

 • Administratieve taken uitvoeren

  Het uitvoeren van administratieve taken zoals het archiveren, het typen van rapporten en het onderhouden van postcorrespondentie.

Optionele kennis en vaardigheden

onderhoud van natuurgebieden recreatieve activiteiten promoten plantensoorten toezicht houden op natuurbehoud enthousiasme voor de natuur aanmoedigen interculturele vaardigheden tonen in het hotel- en restaurantwezen invloed van het toerisme op het milieu vreemde talen gebruiken in het toerisme diersoorten markt voor toerisme klanten met bijzondere behoeften assisteren relaties met dokters onderhouden raad geven over natuurbehoud materiaal met lokale informatie distribueren klantenoordelen analyseren eigenschappen van planten identificeren een incidentenrapportage bijhouden klachten van klanten afhandelen

Loopbaanperspectief

Het beroep natuurgids behoort tot de beroepsgroep Reisbegeleiders. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024500  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20242800  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20243400  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  erg laag

Source: Sisyphus ODB