Beroep natuurgids

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Sightseeing information
 • Geographical areas relevant to tourism
 • Local area tourism industry
 • Local geography

Vaardigheden

 • Conduct educational activities
 • Maintain customer service
 • Welcome tour groups
 • Collect visitor fees
 • Use different communication channels
 • Train guides
 • Escort visitors to places of interest
 • Read maps
 • Provide tourism related information
 • Provide visitor information
 • Handle personal identifiable information
 • Create solutions to problems
 • Maintain relationship with suppliers
 • Follow ethical code of conduct in tourism
 • Inform visitors at tour sites
 • Handle veterinary emergencies
 • Manage health and safety standards
 • Ensure health and safety of visitors
 • Select visitor routes
 • Assemble visitor supplies
 • Monitor visitor tours
 • Speak different languages
 • Register visitors
 • Handle tour contract details
 • Manage tourist groups
 • Perform clerical duties

Optionele kennis en vaardigheden

onderhoud van natuurgebieden recreatieve activiteiten promoten plantensoorten toezicht houden op natuurbehoud enthousiasme voor de natuur aanmoedigen interculturele vaardigheden tonen in het hotel- en restaurantwezen invloed van het toerisme op het milieu vreemde talen gebruiken in het toerisme diersoorten markt voor toerisme klanten met bijzondere behoeften assisteren relaties met dokters onderhouden raad geven over natuurbehoud materiaal met lokale informatie distribueren klantenoordelen analyseren eigenschappen van planten identificeren een incidentenrapportage bijhouden klachten van klanten afhandelen

Loopbaanperspectief

Het beroep natuurgids behoort tot de beroepsgroep Reisbegeleiders. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024500  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20242800  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20243400  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  erg laag