Beroep muziektherapeut

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Onderzoekend
 • Onderzoekend / Sociaal

Kennis

 • Ethiek specifiek voor beroepen in de gezondheidszorg
 • Antropologie
 • Psychologische theorieën
 • Beginselen van psychotherapie
 • Sociologie
 • Klinische geriatrie
 • Medische studies
 • Psychopathologie
 • Psychiatrische diagnostiek
 • Geschiedenis van muziekinstrumenten
 • Wetgeving inzake gezondheidszorg
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Methoden met vergelijkbare groepen
 • Neurologie
 • Muziektherapieprocessen
 • Gedragstherapie
 • Cognitieve psychologie
 • Kindergeneeskunde
 • Neonatologie
 • Reflectie
 • Soorten handicaps
 • Psychofarmacologie
 • Menselijke psychologische ontwikkeling
 • Soorten muziektherapieën

Vaardigheden

 • Communiceren met gebruikers van gezondheidszorg
 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Voldoen aan de eisen van terugbetalingsinstanties van de sociale zekerheid
 • Effectief communiceren in de gezondheidszorg
 • Vertrouwelijkheid van gegevens van gebruikers van gezondheidszorg verzekeren
 • Zorgen voor de veiligheid van gebruikers van gezondheidszorg
 • Muzikale improvisaties tijdens de therapie uitvoeren
 • Elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken
 • Therapeutische behoeften van patiënten beoordelen
 • Advies geven in verband met geïnformeerde toestemming van zorgontvangers
 • Integratie bevorderen
 • Vooruitgang van gebruikers van gezondheidszorg gerelateerd aan een behandeling registreren
 • Gezondheidsvoorlichting bieden
 • Muziekinstrumenten bespelen
 • Behandelingsstrategieën voor uitdagingen inzake menselijke gezondheid bieden
 • Technieken toepassen om motivatie van patiënten te vergroten
 • Behandelingsmethoden van muziektherapie toepassen
 • Terugvalpreventie organiseren
 • Aan muziektherapie verwante wetenschappen toepassen
 • Gedrag van patiënten identificeren
 • Beoordelingsmethoden voor muziektherapie toepassen
 • Klinische richtlijnen volgen
 • Voorlichten over preventie van ziekte
 • Werken in multidisciplinaire gezondheidsteams
 • Theoretisch model van een zaak formuleren voor therapie
 • Collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen
 • Meeleven met gebruikers van gezondheidszorg
 • Omgaan met noodzorgsituaties
 • Actief luisteren
 • Reageren op veranderende omstandigheden in de gezondheidszorg
 • Contextspecifieke klinische vaardigheden toepassen
 • Informatie over behandelde patiënten registreren
 • Muziektherapiesessies plannen
 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven
 • Voldoen aan de eisen van wettelijke instanties
 • Bijdragen aan de continuïteit van de gezondheidszorg
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Gebruikers van gezondheidszorg aanmoedigen zichzelf op te volgen
 • Technische basis inzake muziekinstrumenten tonen
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Reacties van patiënten op therapie herkennen
 • Kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven
 • Gegevens van gebruikers van gezondheidszorg beheren
 • Muziektherapiemethoden toepassen
 • Gezondheidswetenschappen toepassen
 • Beleidsmakers over gezondheidsuitdagingen informeren
 • Bewegingservaringen begeleiden
 • Muziektherapiesessies beoordelen

Optionele kennis en vaardigheden

neurofysiologie seksuologie pedagogie psychosociologie ontspanningstechnieken cognitieve gedragstherapie vreemde talen gebruiken bij zorg filosofie psychoanalyse vreemde talen gebruiken voor gezondheidsgerelateerd onderzoek repertoire ontwikkelen voor muziektherapiesessies victimologie zorgen voor gepaste administratie van afspraken psychoakoestiek

Loopbaanperspectief

Het beroep muziektherapeut behoort tot de beroepsgroep Fysiotherapeuten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202412100  erg hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202410400  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202422500  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg laag
samenhang baankans met economie  erg laag