Beroep museumdirecteur

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Museumdirecteur: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Kunstgeschiedenis

  De geschiedenis van kunst en kunstenaars, de artistieke trends in de loop der eeuwen en hun eigentijdse ontwikkelingen.

 • Museumdatabases

  De tools en processen voor het werken met museumdatabases.

 • Kunsthistorische waarden

  De historische en artistieke waarden van werken uit een bepaalde tak van kunst.

 • Kunstcollecties

  De verscheidenheid aan schilderijen, beeldhouwwerken, prenten, tekeningen en andere werken die collecties vormen in een museum, en toekomstige nieuwe collecties die interessant zijn voor een museum of kunstgalerij.

Vaardigheden

 • Leiding geven aan personeel van een kunstgalerie

  Toezicht houden op de activiteiten en de prestaties van de medewerkers van een kunstgalerie

 • Omgaan met collega’s

  Contacten onderhouden met collega's om te zorgen voor een gemeenschappelijk begrip van zaken die verband houden met het werk en het eens te worden over de noodzakelijke compromissen die de partijen mogelijk moeten zien te vinden. Onderhandelen over compromissen tussen partijen om ervoor te zorgen dat het werk in het algemeen efficiënt verloopt in de richting van het bereiken van de doelstellingen.

 • Contacten onderhouden met aandeelhouders

  Communiceren met de aandeelhouders en dienst doen als communicatiepunt met de aandeelhouders, teneinde een overzicht te geven van hun investeringen, hun rendement en de langetermijnplannen van de onderneming om de winstgevendheid te verhogen.

 • Museumarchieven bijhouden

  Het bijhouden van actuele museumarchieven die voldoen aan de museumnormen.

 • Raad geven over het uitlenen van kunstwerken voor tentoonstellingen

  In samenwerking met curatoren en beheerders van musea evalueert een registrator de staat van kunstvoorwerpen voor expositie- of kredietdoeleinden. De registrator beslist ook of een kunstwerk bestand is tegen de stress van de reis of het handboek.

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

 • Risicobeheer voor kunstwerken uitoefenen

  Een registrator bepaalt de risicofactoren voor een kunstcollectie en matigt deze. Tot de risicofactoren voor kunstwerken behoren vandalisme, diefstal, plagen, noodsituaties en natuurrampen. Het is de verantwoordelijkheid van een registrator om strategieën te ontwikkelen en uit te voeren om deze risico’s tot een minimum te beperken.

 • Raad geven over omgang met kunst

  Ander museumpersoneel en technici adviseren en instrueren over hoe artefacten kunnen worden behandeld, verplaatst, opgeslagen en gepresenteerd, op basis van hun fysieke kenmerken.

 • Contacten onderhouden met onderwijsinstellingen

  Communicatie en samenwerking voor de levering van studiemateriaal (bijv. boeken) aan onderwijsinstellingen.

 • Kunststukken behandelen

  Rechtstreeks werken met objecten in musea en kunstgalerijen, in coördinatie met andere museumprofessionals, om ervoor te zorgen dat kunstwerken veilig worden gehanteerd, verpakt, opgeslagen en verzorgd.

 • Educatieve activiteiten rond kunst plannen

  Artistieke faciliteiten, voorstellingen en museumgerelateerde educatieve activiteiten en evenementen plannen en uitvoeren.

 • Omgaan met managers

  Omgaan met managers van andere afdelingen om een effectieve service en communicatie te waarborgen, d.w.z. verkoop, planning, inkoop, handel, distributie en techniek.

 • Kunst verkopen

  Kunstwerken op verschillende markten veilig stellen en verkopen. Onderhandelen over prijzen, contact onderhouden met kunsthandelaren en voorkomen van het verwerven van namaak stukken.

 • Toezicht houden op de museumomgeving

  De omgevingsomstandigheden van een museum controleren en noteren, voor wat betreft de opslag evenals de tentoonstellingsfaciliteiten. Zorg ervoor dat een aangepast en stabiel klimaat wordt gegarandeerd.

 • Collectiecatalogi bijhouden

  Artikelen in de collectie beschrijven, inventariseren en classificeren.

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

 • Museumcollecties documenteren

  Registrators houden zich bezig met het documenteren en registreren van museumcollecties. ‘Documenteren’ betekent onder meer informatie bijhouden over de toestand, oorsprong en materialen van een voorwerp en over alle bewegingen van het voorwerp binnen het museum zelf of wanneer het in bruikleen wordt gegeven.

Optionele kennis en vaardigheden

marketingactiviteiten coördineren public relations marketingprincipes fondsenwerving beheren kunstcollectie promoten wetenschappelijk onderzoek uitvoeren onderzoeksmethoden marketingmanagement classificatiesystemen ontwikkelen goederen opslaan behoeften van bezoekers aan culturele ontmoetingsplaatsen evalueren geschiedenis bijzondere vereisten voor opgeslagen goederen garanderen paleontologie klassieke oudheid fondsen werven verpakkingsvereisten analyseren samenwerken bij de ontwikkeling van marketingstrategieën terugzending van gehuurde goederen beheren installatie van kunstwerken in een galerie beheren

Loopbaanperspectief

Het beroep museumdirecteur behoort tot de beroepsgroep Managers gespecialiseerde dienstverlening. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241800  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20244700  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20246400  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg hoog
samenhang baankans met economie  hoog

Source: Sisyphus ODB