Beroep museoloog

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Museoloog: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Museumdatabases

  De tools en processen voor het werken met museumdatabases.

 • Kunstcollecties

  De verscheidenheid aan schilderijen, beeldhouwwerken, prenten, tekeningen en andere werken die collecties vormen in een museum, en toekomstige nieuwe collecties die interessant zijn voor een museum of kunstgalerij.

 • Software voor collectiebeheer

  Vertrouwd zijn met gespecialiseerde software voor collectiebeheer die wordt gebruikt om de collectie van een museum te documenteren en te registreren.

Vaardigheden

 • Museumarchieven bijhouden

  Het bijhouden van actuele museumarchieven die voldoen aan de museumnormen.

 • Tentoonstellingsprogramma's voorbereiden

  Werken aan tentoonstellingsprogramma's en conceptteksten schrijven.

 • Met specialisten van culturele ontmoetingsplaatsen werken

  Een beroep doen op de competentie van andere professionals en specialisten, van binnen en buiten de organisatie, om bij te dragen aan activiteiten en documenten om de toegang van het publiek tot collecties en exhibities te verbeteren.

 • Toezicht houden op de museumomgeving

  De omgevingsomstandigheden van een museum controleren en noteren, voor wat betreft de opslag evenals de tentoonstellingsfaciliteiten. Zorg ervoor dat een aangepast en stabiel klimaat wordt gegarandeerd.

 • Een collectie bestuderen

  De oorsprong en de historische betekenis van collecties onderzoeken en traceren, en inhoud archiveren.

 • Leenvoorwerpen selecteren

  Selecteren van exemplaren voor tentoonstellingsuitleen.

 • Communiceren in het Engels op competent gebruiksniveau

  Competent Engels gebruiken; R351 verwijst naar niveau C1 in het gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen (CEFR).

 • Projecten voor het behoud van historisch erfgoed leiden

  Toezicht houden op beschermings- en restauratieprojecten van het cultureel erfgoed. Gebruik maken van uw expertise om ervoor te zorgen dat het project soepel verloopt.

 • Lezingen geven

  Lezingen geven aan verschillende groepen.

 • Speciale bezoekers begeleiden

  Optreden als begeleider voor speciale bezoekers en groepen.

 • Analyseresultaten rapporteren

  Onderzoeksdocumenten opstellen of presentaties geven om de resultaten van een uitgevoerd onderzoeks- en analyseproject te rapporteren, met vermelding van de analyseprocedures en -methoden die tot de resultaten hebben geleid, alsmede mogelijke interpretaties van de resultaten.

 • ICT-middelen gebruiken om arbeidstaken op te lossen

  Het vermogen om ICT-middelen te kiezen en te gebruiken om daarmee samenhangende taken op te lossen

 • Museumcollecties documenteren

  Registrators houden zich bezig met het documenteren en registreren van museumcollecties. ‘Documenteren’ betekent onder meer informatie bijhouden over de toestand, oorsprong en materialen van een voorwerp en over alle bewegingen van het voorwerp binnen het museum zelf of wanneer het in bruikleen wordt gegeven.

 • Raad geven over aanwinsten

  Onderzoek doen naar aankoopopties, deze vergelijken en advies geven.

 • Collectiecatalogi bijhouden

  Artikelen in de collectie beschrijven, inventariseren en classificeren.

Optionele kennis en vaardigheden

projectinformatie over tentoonstellingen verstrekken tentoonstellingen presenteren contacten leggen met culturele partners culturele verschillen op het vlak van tentoonstellingen respecteren projectbeheer uitvoeren artistiek team leiden

Loopbaanperspectief

Het beroep museoloog behoort tot de beroepsgroep Bibliothecarissen en conservatoren. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241100  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20243900  erg hoog
verwachte baanopeningen tot 20245100  erg hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog

Source: Sisyphus ODB