Beroep mud logger

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Chemie
 • Aardgas
 • Geologie
 • Chemische processen

Vaardigheden

 • Apparatuur volgen
 • Productierapporten schrijven
 • Monstertests uitvoeren
 • Geochemische monsters onderzoeken
 • Gegevensanalyses uitvoeren
 • Oliemonsters nemen
 • Tests op bodemmonsters uitvoeren
 • Veilig met chemicaliën werken
 • Monsters voorbereiden voor tests
 • Monsters nemen
 • Oliemonsters testen
 • Monsters op verontreinigende stoffen testen
 • Een computer gebruiken

Optionele kennis en vaardigheden

risico's beoordelen die takelactiviteiten met zich meebrengen zorgen voor naleving van de veiligheidswetgeving adviseren over geologie voor delfstofwinning problemen oplossen

Loopbaanperspectief

Het beroep mud logger behoort tot de beroepsgroep Biologen en natuurwetenschappers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-400  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 20245000  laag
verwachte baanopeningen tot 20245000  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog